Digitala möten

När vi inte kan träffas i samma rum är digitala möten ett alternativ.

Digitala möten fungerar bra för pulsmöten på distans.
Vi använder en stor digital skrivtavla med InGlass teknik från FlatFrog som pulstavla, kombinerat med MS Teams för videomötet och för att dela dokument. Deltagare på distans ansluter till mötet via sin PC.

På pekskärmen laddar vi upp målbild och synkroniseringsplan för projektet (alternativt affärsmål och programplan för ett produktteam). Alla deltagare kan sedan generera och flytta digitala post-its. I MS Teams lägger vi aktivitetsplaner, besluts- och problemlogg som alla behöver kunna skriva i.
Läs mer om digitala pulsmöten här…

Få hjälp att sätta upp din digitala pulstavla via vår webinar.

Målbild ritad på arbetsmöte i FlatFrog Board

Workshops används bl.a. för att utarbeta mål och planer, samt för att identifiera och lösa problem. Medan pulsmöten tar några minuter och genomförs dagligen, är workshops mer sporadiska och betydligt längre.

En workshop går bra att genomföra också med deltagare på distans. Det som krävs är en digital skrivtavla och en videomötesfunktion så att alla kan se varandra.
Läs mer om digitala workshops här…

Även om ingen av deltagarna har en digital skrivtavla så går det att koppla ihop flera PC med appen FlatFrog Boards och därmed dela innehållet på en emulerad skrivtavla.

Kontakta oss för en kort demo på distans av digitala möten.