Vad är Puls?

Parmatur Puls är en agil modell som kortar utvecklingstiderna och ökar intäkterna för en multi-projektverksamhet.

Parmatur Puls är en verktygslåda med enkla metoder baserade på agila och lean principer, som löser vanliga problem i produktutveckling och projekt.

  • Puls hanterar arbetsbelastning och köer vilket ökar genomflödet av projekt och aktiviteter. Fler projekt färdigställs per år vilket ger en klar konkurrensfördel.
  • Pulsmöten i ett pulsrum förenklar interaktion mellan människor, ökar engagemanget, snabbar upp beslutsfattandet och skapar förutsättningar för framgångsrik produktutveckling. Idag används ofta en kombination av fysiska och digitala pulsrum.
  • Puls skapar transparens och ger ledningsgruppen kontroll via uppdateringar i realtid och effektiva verktyg för styrning.
  • Puls gör det möjligt att bedriva krävande produktutveckling i en miljö med komplexa krav till lägre kostnad och på kortare tid med bra förutsättningar att hålla tid och budget.

Parmatur Puls modellen inkluderar portföljstyrning, produktledning, resurshantering, uppdragshantering och projektledning.

Agil produktutveckling i betydelsen anpassningsbar och långsiktigt framgångsrik har kommit att ersätta begreppet Lean produktutveckling.

Parmatur Puls har använts av företag sedan 2004.