Distansutbildningar

Beställ din online utbildning i agil produktutveckling här.

Distansutbildning av nyanställda

I en verksamhet som arbetar med Puls behöver nyanställda snabbt skolas in i principer, begrepp och metoder i Puls. Det görs enklast med distansutbildning för nyanställda.

Distansutbildning för nyanställda består av fem eller sex delar med inlämningsuppgifter, baserade på arbetsbok med metoder samt textbok (The Principles of Agile Mangement). Varje del innehåller instuderingsfrågor av varierande svårighetsgrad där syftet är att göra deltagarna bekanta med begrepp och metoder i Parmatur Puls samt lära dem tolka information och planer. Varje del avslutas med en skriftlig inlämning samt ett avstämningsmöte med Parmatur via MS Teams (ca 60 minuter).

Distansutbildning för nyanställda tar ungefär två arbetsdagar i anspråk av deltagarna. Kursen är avsedd för 1 eller 2 deltagare. Vid 2 deltagare görs uppgifterna tillsammans med gemensam inlämning.
Kurserna förutsätter att det finns en verksamhet som arbetar med Puls.

Blå distansutbildning av nyanställda
för personer som ska arbeta i projekt och uppdrag.
Pris: 9 900 SEK exklusive moms. Erbjudandet gäller enbart i Sverige. Kontakta oss för beställning och mer information.

Röd distansutbildning och coachning av nyanställda
för chefer som ska arbeta i produktteamet.
Pris: 12 900 SEK exklusive moms. Erbjudandet gäller enbart i Sverige. Kontakta oss för beställning och mer information.

Gul distansutbildning och coachning av nyanställda
för chefer som ska arbeta i portföljteamet.
Pris: 12 900 SEK exklusive moms. Erbjudandet gäller enbart i Sverige. Kontakta oss för beställning och mer information.