Distansutbildningar

Beställ din online utbildning i agil produktutveckling här.
De 6 kurserna riktar sig till olika deltagare och bildar tillsammans ett komplett Pulsinförande.

Varje kurs består av ett flertal instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter.
Kurserna är utformade för att stärka samspelet i projekt, team och beslutsgrupper, vilket förutsätter att inlämningsuppgifterna genomförs som grupparbeten.
Resultatet från varje uppgift dokumenteras i en tillhandahållen mall eller som ett foto. Varje inlämningsuppgift avslutas med diskussion och återkoppling från Parmatur (t.ex. via videosamtal i MS Teams).

I varje kurs (med undantag för den kostnadsfria Prova på) ingår boken ”The Principles of Agile Mangement” för upp till 10 deltagare.

Blå distanskurs för en projektgrupp, inklusive projektledaren.
7 inlämningsuppgifter.
Projektgruppen förbereder vad de behöver för att arbeta som ett agilt projektteam, vilket gör det möjligt för dem att göra snabbare framsteg i projektet och ta bättre beslut.

Prova på ett steg i Blå distanskurs!
Inlämningsuppgift: Projektets målbild.
Gratis! Beställ här.

Gul distanskurs för ledningsgruppen.
7 inlämningsuppgifter.
Ledningsgruppen förbereder vad de behöver för att arbeta som ett agilt portföljteam samt införa ett agilt beslutsflöde i hela verksamheten.

Röd distanskurs för tekniska och kommersiella produktchefer på strategisk nivå.
9 inlämninguppgifter.
Produktcheferna förbereder tillsammans vad de behöver för att fungera som ett agilt produktteam, vilket gör det möjligt för dem att göra snabbare framsteg och ta bättre beslut.

Grön distanskurs för uppdragschef och uppdragsteam.
7 inlämningsuppgifter.
Uppdragsgruppen förbereder tillsammans vad de behöver för att arbeta som ett agilt team, vilket gör det möjligt för dem att göra snabbare framsteg och ta bättre beslut.

Orange distanskurs för resurschefer med personalansvar för medarbetare som allokeras till projekt och uppdrag.
4 inlämningsuppgifter.
Cheferna förbereder tillsammans vad de behöver för att veckovis allokera resurser till agila team, så att projekten kan göra snabbare framsteg. Cheferna får verktyg som gör det möjligt att utnyttja tillgängliga resurser bättre.