Pulsinförande

På 10 veckor implementerar vi en agil beslutsprocess i er verksamhet. Resultatet blir att ni kommer accellerera er produktutveckling, vilket ger er möjligheter att utveckla innovativa produkter, skapar effekter på marknaden och stå bättre rustade när förutsättningarna i omvärlden förändras.

Det snabbaste sättet för ditt företag att bli agilt är att beställa ett pulsinförande. Ett pulsinförande består av en serie utbildningsdagar med mellanliggande hemuppgifter. På mindre än tio veckor har ni pulstavlor (fysiska och digitala) samt ett nätverk av pulsmöten på plats. Ni har också anpassat pulsrutinerna för att passa er verksamhet samt skapat en gemensam förståelse för hur verktygen ska användas och hur interaktion mellan individer och team ska gå till.

Pulsinförandet kan genomföras på svenska eller engelska.

Utbildningen kommer att delas upp i tre kursgrupper:

  • Utbildning av verkställande chefer.
  • Utbildning av tekniska och kommersiella produktchefer.
  • Utbildning av projektledare och utvecklare.

Efter pulsinförandet har ni de verktyg och kunskaper som behövs för att arbeta effektivt och agilt med strategi och utveckling.

Pulsinförandet innehåller en Puls-licens som inkluderar:

  • Pulseguiden (metoder, rutiner & mallar).
  • Support.
  • Uppdateringar.

Kontakta oss för mer information.

Om du vill veta mer, kontakta oss för ett möte och en presentation av Parmatur Puls.