Agila utbildningar

Beställ* din utbildning i agilt strategiarbete och produktutveckling direkt här.

Vi erbjuder utbildning för dig och dina kollegor där vi arbetar med ditt företag och dina projekt.
Alla priser är i svenska kronor exklusive moms. Kurser, föreläsningar och workshops ges internt på Ert företag**. Max 20 deltagare.

  • Inspirationsföreläsning, introduktion till Puls, 4 timmar
  • Agil Multiprojektledning med Puls, kurs 2 dagar
  • Agil Projektledning med Puls, kurs 2 dagar
  • Strategisk workshop, 1 dag
  • Agil Projektplanering med Puls, workshop 2 dagar
  • Sätt upp Pulstavla (fysisk eller digital), workshop 1 dag

Kontakta oss för mer information.

Inspirationsföreläsning

Introduktion till Puls, 4 timmar

Föreläsningen ger en orientering om vad Parmatur Puls är och vilka principer som Puls bygger på. Den pekar också på den potential som finns i att införa agila metoder och snabbare beslutsflöden för att därigenom lösa vanliga problem i multiprojektverksamheter och accellerera produktutvecklingen.
Föreläsningen kan hållas på svenska eller engelska.
Pris 12.500 SEK. Beställ här.

Kurser med gruppövningar

Agil Multiprojektledning med Puls, 2 dagar

För chefer i en multiprojektverksamhet.
Kursen ger en introduktion till vad Parmatur Puls är, de byggstenar som behövs för agil multiprojektledning och hur pulsmöten fungerar i en multiprojektmiljö. Kursen ger också deltagarna möjlighet att reflektera över hur en implementering av Parmatur Puls skulle påverka deras verksamhet och vilka effekter ett agilt arbetssätt skulle ha på deras verksamhet.
Pris 44.900 SEK. Beställ här.

Agil Projektledning med Puls, 2 dagar

För projektledare och utvecklare.
Kursen introducerar den vetenskapliga bakgrunden till de agila principerna och hur dessa principer översätts till agila projektmetoder såsom pulsmöten och självorganiserade team i Parmatur Puls. Kunskapen gör det möjligt för teamen att välja metoder och anpassa dem för att därigenom skapa mer värde.
Pris 44.900 SEK. Beställ här.

Workshops

Strategisk workshop, 1 dag

För företagsledning och produktledning.
Det finns så många möjligheter på marknaden, men begränsade resurser för att förverkliga dem. Under denna workshop kommer ni tillsammans att skapa ett strategiskt fokus som låter er kanalisera era insatser och förverkliga er strategi. Resultaten från en strategisk workshop är ett fåtal strategiskt viktiga fokusområden för verksamheten tillsammans med utkast till affärsmål och programplaner som kommer att visa vägen framåt.
Pris 22.500 SEK. Beställ här.

Agil Projektplanering med Puls, 2 dagar

För utvecklare och projektledare.
Workshopen kan vara en del av att starta projekten eller ett sätt att transformera projekten till Puls. Under denna workshop planerar projektgrupperna ett eller flera projekt med projektmål, synkroniseringsplaner och aktivitetsplaner. Dessa planer kommer att visualiseras på projektens fysiska eller digitala pulstavlor. Teamen kommer också att öva på hur de ska använder pulstavlorna och sätta gemensamma regler för hur de ska arbeta tillsammans i puls.
Pris 44.500 SEK. Beställ här.

Sätt upp pulstavla (fysisk eller digital), 1 dag

För ett team. Det kan till exempel vara:

  • En portföljpulstavla för företagsledningen.
  • En uppdragspulstavla för produktvård och supportärenden.
  • En offtpulstavla för hantera offerter och anbud.

Under denna workshop kommer teamet iordingställa sin fysiska eller digitala pulstavla. Pulstavlan kommer att innehålla mål, planer, arbetsuppgifter, aktuellt läge etc, som behövs för att teamet ska kunna lösa sina uppgifter. Teamet kommer också att öva på hur de ska använda pulstavlan och sätta gemensamma regler för hur de ska arbeta tillsammans.
Pris 22.500 SEK. Beställ här.

* Erbjudandet gäller enbart i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Kostnader för resor och övernattningar tillkommer.
** Ert företag tillhandahåller lämplig lokal. Lokalen ska vara tillräckligt stor, ha god ventilation samt innehålla whiteboard och fria väggytor så att deltagarna kan arbeta tillsammans med gruppövningar.