Pulsinförande

På 10 veckor implementerar vi en agil beslutsprocess i er verksamhet, vilket kommer accellerera er produktutveckling. Det ger er möjligheter att utveckla innovativa produkter, skapar effekter på marknaden och stå bättre rustade när förutsättningarna i omvärlden förändras.

This image has an empty alt attribute; its file name is Pulse-Impl-290x300.png

Det snabbaste sättet för ditt företag att bli agilt är att beställa ett pulsinförande. Ett pulsinförande består av en serie utbildningsdagar med mellanliggande hemuppgifter. På mindre än tio veckor har ni pulstavlor och ett nätverk av pulsmöten på plats. Ni har också anpassat pulsrutinerna för att passa er verksamhet samt skapat en gemensam förståelse för hur verktygen ska användas och hur interaktion mellan individer och team ska gå till.

Pulsinförandet kan genomföras på svenska eller engelska.

Utbildningen kommer att delas upp i tre kursgrupper:

  • Utbildning av verkställande chefer.
  • Utbildning av tekniska och kommersiella produktchefer.
  • Utbildning av projektledare och utvecklare.

Efter pulsinförandet har ni de verktyg och kunskaper som behövs för att arbeta effektivt och agilt med strategi och utveckling.

Pulse network organization for agile organisations

Pulsinförandet innehåller en Puls-licens som inkluderar:

  • Pulseguiden (metoder, rutiner & mallar).
  • Support.
  • Uppdateringar.
  • Användarmöten.

Kontakta oss för mer information.

Om du vill veta mer, kontakta oss för ett möte och en presentation av Parmatur Puls.