Pulsinförande, snabbaste sättet få puls och pulsmöten

Pulsinförande är en beprövad metod för att införa puls och pulsmöten. Våra konsulter lotsar er genom ert förändringsarbete.

Pulsinförande

Pulsinförande är för företag och organisationer som snabbt vill få puls i sin verksamhet erbjuder vi konsulthjälp för att genomföra ett införandeprogram. Införandeprogrammet utgår från Pulsguiden® som innehåller metoder, rutiner, definitioner och mallar som behövs för att arbeta med puls. Under införandeprogrammet utbildas personalen i metoder och principer samtidigt som de tillsammans formar företagets kluster av pulsmöten och sina egna arbetsrutiner.

Införandeprogram

Ett införandeprogram medför betydande effektivitetsvinster i form av kortare utvecklingstider, högre genomflöde och ökad lönsamhet för de produkter man utvecklar.

Att införa ett nytt arbetssätt som radikalt förkortar utvecklingstiderna måste göras snabbt och involvera hela organisationen om förändringen ska bli varaktig och lyckosam. Med vårt införandeprogram ger vi verksamhetens alla medarbetare kunskap och verktyg för att snabbt kunna samverka effektivt i den nya strukturen. Det gäller personal som arbetar i projekt och uppdrag, chefer som arbetar fram strategiska planer liksom verksamhetens ledning. På ungefär 8 veckor (två perioder/sprintar) har arbetsmetoderna i Pulsguiden införts, pulsmöten och pulstavlor etablerats och verksamheten transformerats till daglig visuell styrning.

Förberedelser inför Pulsinförande

De finns några förberedelser som måste genomföras innan ett Pulsinförande kan starta. För det första måste ledningen ha förankrat förändringsarbetet med mellanchefer och medarbetare i verksamheten. VD bör också förankra Pulsinförandet i styrelsen. Och för det andra måste det finnas ett tillräckligt stort pulsrum. Ett pulsrum för en relativt liten verksamhet kan behöva minst 25 meter väggyta. Väggen behöver rymma tavlor med cirka 1,8 meters höjd (en pulstavla har de rekommenderade måtten 1,5 meter bred och 1,8 hög). Rummet ska också rymma en hel projektgrupp. Vi rekommenderar att pulsrummet är minst 70 m2. Större verksamheter kan behöva det dubbla. De största pulsrummen är omkring 100 m2.

Även om varje pulsmöte är kort (15-20 minuter) så är det många grupper som avlöser varandra i pulsrummet under dagen. Det är inte ovanligt att 10 – 15 personer i snitt befinner sig i rummet. Ventilationen måste vara dimensionerad för detta.

Nästa →

Frågor om kurser, böcker, Pulsguiden, Pulsinförande och andra frågor om puls och agila nätverksorganisationer är välkomna. Det går också bra att ringa på +46 853 254 007

* Obligatoriska fält

Agila organisationer