Parmatur Puls

Vår vision är att accelerera
produktutveckling i företagen för att
lösa världens mest djupgående problem.

Agility är att framgångsrikt skapa, hantera och utnyttja förändringar. Parmatur har utvecklat verktyg som kommer att hjälpa ert företag att utveckla innovativa produkter som skapar effekter på marknaden.

Parmatur Puls är en modell för styrning av strategi- och utvecklingsarbete som bygger på agila samt lean principer.

Verktyg och tips för digitala möten när medarbetare arbetar på distans.

Utbildning på distans eller på plats.

Agila metoder för portfölj-, produkt-, projekt-, resurs- och uppdragsledning.
Pulsinförande som på 10 veckor implementerar en agil beslutsprocess i er verksamhet, vilket kommer accelerera er produktutveckling.
Utvärdering av er verksamhet för att hitta de begränsningar som hindrar er att accelerera er produktutveckling.
Böcker som beskriver principerna för agil ledning, agila metoder och vad som behövs för att bli en agil projektverksamhet.

Kontakta oss för referenser eller för att boka ett möte (online eller hos er) där vi kan berätta mer. Se också vanliga frågor här.

Parmatur Puls användande FlatFrog Boards för pulsmöten på distans.