Parmatur – agila organisationer

Välkommen till Parmatur.

Parmatur 20 år 1999 – 2019

Parmatur hjälper företag bli snabbrörliga och innovativa genom en organisationsstruktur baserad på ett nätverk av pulsmöten, där information och kunskap delas i realtid. 

Puls täcker hela organisationen och har nu funnits i 15 år. Det gör Puls till det mest beprövade konceptet för ”Scaling Agile”.

Scaling Agile – Pulsinförande

Vi inför Puls genom ett Pulsinförande på 8-10 veckor, där vi kombinerar utbildning med hemuppgifter. I hemuppgifterna utformar chefer och medarbetare det nya arbetssättet. Vi utgår från Pulsguiden med vars hjälp grunden för en agil organisation läggs.

Historien om Puls finner du här.

Användare av Puls har rapporterat att det går öka antalet genomförda projekt per år 5-10 gånger  Och det går att signifikant öka lönsamheten på de produkter eller andra resultat som projekten utvecklar.

Pulsrum

Pulsrum kan byggas upp med hjälp av whiteboard (bxh, 150×180 cm), eller med stora pekskärmar, 55 tum eller större, kopplade till internet som tillåter globalt deltagande på pulsmötena (beta).

Böcker

Vi har tre böcker om Puls för olika målgrupper. Agil Organisering med Puls för ledningen, Agil Multiprojektledning med Puls för produktchefer och tekniska chefer samt Agil Projektledning med Puls för utvecklare och projektledare.

Agil Multiprojektledning med Puls finns på engelska, Agile Multi-Project Management. Pulsmodellen Agile Pulse finns också som som tryckt bok och som e-bok på Amazon. Modellen finns också i enklare variant här (engelska).

Pulsguiden version 60

Vi har genomfört en av större förändringarna av Pulsguiden på flera år. Med Pulsguiden 60 introducerar vi idépuls som motor för att driva fram innovativa produkter och affärsmodeller. Puls tar också sitt första steg utanför företaget.

För att kunna ta till sig alla delar av Pulsguiden krävs ett Pulsinförande eller utbildning.

Agile Pulse Model

Den öppna Agile Pulse modellen för agila organisationer finns här.

Agil Organisation baserat på interaktion mellan individer.
Agil Organisation baserat på interaktion mellan individer.

Fråga Parmatur

Vad är det för skillnad på Scrum och Puls?
Scrum är en modell för att leda ett projekt. Puls är en modell för att leda ett företag.

Har du frågor om Puls, pulsmöten, pulsrum, Agile Puls eller Pulsguiden? Du välkommen att ställa dina frågor  här eller på via mail till info@parmatur.com

Vi har sammanställs vanliga frågor och svar som du hittar här.

Agila organisationer