Parmatur – agila organisationer

Välkommen till Parmatur. Parmatur hjälper företag bli snabbrörliga och innovativa genom en organisationsstruktur baserad på ett nätverk av pulsmöten.

Vi inför Puls genom ett Pulsinförande på 8-10 veckor, där vi kombinerar utbildning med hemuppgifter. I hemuppgifterna utformar chefer och medarbetare det nya arbetssättet. Vi utgår från Pulsguiden med vars hjälp grunden för en agil organisation läggs.

Historien om Puls finner du här.

Användare av Puls har rapporterat att det går öka antalet genomförda projekt per år 5-10 gånger  Och det går att signifikant öka lönsamheten på de produkter eller andra resultat som projekten utvecklar.

Böcker

Nyhet juni 2017: Agil Organisering med Puls finns nu som tryckt bok. Läs mer här.

Ulla Sebestyén har med boken Agil Multiprojektledning med Puls fått priset Årets Projektledarbok 2016

Nyhet maj 2017: Ullas bok Agil Multiprojektledning med Puls har utsetts till Årets Projektledarbok av Svenskt Projektforum. Köp boken här

 

 

Agil Multiprojektledning finns nu i engelsk version med namnet Agile Multi-Project Management.

Agil Organisering med Puls beskriver principerna bakom lean, agility och multiprojektledning (dynamisk strategisk ledning) som Puls bygger på.

Agil Multiprojektledning med Puls beskriver metoder för multiprojektledning, lean och agility. Centrala områden är portföljledning, resursledning och produktledning.

Agil Projektledning med Puls beskriver metoder för projekt och uppdrag inom ramen för en multiprojektledning i en agil organisation.

Agil Projektledning med Puls

Agil Organisering med Puls

 

Agil Multiprojekt-ledning med Puls


Pulsmodellen Agile Pulse finns också som som tryckt bok och som e-bok på Amazon. Modellen finns också i enklare variant här.

Agile Multi-Project Management Agile Pulse


Vi har öppnat ett forum för Puls på vår webb. Du hittar forumet här. Du måste vara registrerad eller inloggad med ditt Google+, LinkedIn eller Facebook konto för att kunna skriva inlägg.

Pulsguiden version 60

PulsmötenVi har genomfört en av större förändringarna av Pulsguiden på flera år. Med Pulsguiden 60 introducerar vi idépuls som motor för att driva fram innovativa produkter och affärsmodeller. Puls tar också sitt första steg utanför företaget.

För att kunna ta till sig alla delar av Pulsguiden krävs ett Pulsinförande.

Fråga Parmatur

Vad är det för skillnad på Scrum och Puls?
Scrum är en modell för att leda ett projekt. Puls är en modell för att leda ett företag.

Puls är utvecklat baserat på komplexitetsteori. Många av de begrepp och principer vi använder finns förklarade i denna wiki.

Har du frågor om Puls, pulsmöten, pulsrum, Agile Puls eller Pulsguiden? Du välkommen att ställa dina frågor via forumet, eller kontakta oss här eller på via mail till info@parmatur.com

Vi har sammanställs vanliga frågor och svar som du hittar här.

Böcker

Parmatur: böcker om puls, pulsmöten och agila nätverksorganisationer

Mer om böcker

Införa puls

Pulsinförande

Mer om pulsinförande

 Kurser

Parmatur: Utbildning i puls, pulsmöten och agila nätverksorganisationer

Mer om kurser

Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePrint this page

Agila organisationer