Parmatur Puls

Vår vision är att accelerera produktutvecklingen inom industrin, så att ni kan skapa mer värde för era kunder.

Agility är att framgångsrikt skapa, hantera och utnyttja förändringar. Parmatur har utvecklat verktyg som kommer att hjälpa ert företag att utveckla innovativa produkter som skapar effekter på marknaden.

Parmatur Puls är en modell för styrning av strategi- och utvecklingsarbete som bygger på agila samt lean principer.
Läs mer om Puls här >.

Utbildingar på distans och på plats.
Agila metoder för portfölj-, produkt-, projekt-, resurs- och uppdragsledning.
Puls Införande som på 10 veckor implementerar en agil beslutsprocess i er verksamhet, vilket kommer accellerera er produktutveckling.
Utvärdering av er verksamhet för att hitta de begränsningar som hindrar er att accellerera er produktutveckling.
Appar för single user och multi-user som visar hälsostatus för projekt, portfölj och affärsmål.
Böcker som beskriver principerna för agil ledning, agila metoder och vad som behövs för att bli en agil projektverksamhet.

För att arbeta med Puls på distans, prova app.flatfrog.com. Läs mer här.

Ny bok ute nu!

The Principles of Agile Management (engelska). Köp direkt på Amazon.

Läs mer här >

The Principles of Agile Management: How to rebuild your business

Kontakta oss för referenser eller för att boka ett möte (online eller hos er) där vi kan berätta mer. Se också vanliga frågor här.