Agil utvärdering

Vi erbjuder analyser, skräddarsydda insatser och uppföljning för att hitta de begränsningar som hindrar er från att accellerera er produktutveckling.

Kontakta oss för mer information .

FoU skapar bara värde när det levererar nya framgångsrika produkter. Agilt strategiarbete och agil produktutveckling gör att ditt företag kan växa på marknaden genom att introducera nya banbrytande produkter. Men en agila verksamheten är på en resa med kontinuerliga anpassningar och lärande. Vi hjälper dig att se potentialen att fortfarande göra stora förbättringar och undanröja hinder i din verksamhet.

Utvärderingen kommer att inkludera datainsamling och observationer inom överenskomna ramar.
Därefter utarbetas mål och en steg-för-steg-handlingsplan. Planen kan omfatta utbildning, implementering av nya verktyg och workshops.
Återkommande uppföljning säkerställer att målen uppnås.