Böcker på svenska

Parmatur utvecklar metoder för puls och pulsmöten i agila organisationer. I våra böcker beskriver vi agil styrning med Puls som organisationsmodell.

Böckerna går också beställa från Amazon. Böcker på engelska finns här

Agil Organisering med Puls visar hur agil styrning kan organiseras med exempel hämtade från produkt-utveckling. En agil organisation ska klara dels vertikal, dels horisontell styrning och samtidigt ha en hög anpassningsförmåga. Den organisationsmodell som beskrivs (Puls) är baserad på pulsmöten, där beslut och planering sker i realtid.

ISBN 978-91-639-2460-6. Beställ här.

Agil Multiprojektledning med Puls beskriver hur en organisation utformas och arbetar för att skapa effekter på marknaden i högre tempo än konkurrenterna. Produktutveckling är ett resultat av lärande, vilket gör delande av information och kunskap grundläggande för framgång. Ju mer verksamhetens aktörer kan interagera och ju oftare man kan ta beslut som fokuserar arbetet, desto snabbare går utveckling och lärande.

Utnämnd till Årets Projektledarbok 2016 av Svenskt Projektforum.

ISBN 978-91-639-0695-4. Bokens finns numera enbart på engelska. Beställ.

Agil Projektledning med Puls beskriver det operativa arbetet i projekt och uppdrag där planering och styrning sker med Puls.

ISBN 978-91-639-0696-1.

Beställ.