Böcker på svenska och engelska

Parmatur utvecklar metoder för puls och pulsmöten i agila organisationer. I våra böcker beskriver vi agil styrning med Puls som organisationsmodell.

Böckerna går också beställa från Amazon.

The Principles of Agile Management by Ulla Sebestyén and Jan-Erik Sebestyén
How to rebuild your business, 2020

The Principles of Agile Management

In this book, we go through the basic principles that every manager needs to understand in order to practice agile management. 

Paperback ISBN 978-91-519-5531-5. Buy on Amazon.
Kindle ISBN 978-91-519-5532-2

Beställ direkt från oss.

Agil Organisering med Puls visar hur agil styrning kan organiseras med exempel hämtade från produkt-utveckling. En agil organisation ska klara dels vertikal, dels horisontell styrning och samtidigt ha en hög anpassningsförmåga. Den organisationsmodell som beskrivs (Puls) är baserad på pulsmöten, där beslut och planering sker i realtid. Beställ from Amazon.

Agil Multiprojektledning med Puls beskriver hur en organisation utformas och arbetar för att skapa effekter på marknaden i högre tempo än konkurrenterna. Produktutveckling är ett resultat av lärande, vilket gör delande av information och kunskap grundläggande för framgång. Ju mer verksamhetens aktörer kan interagera och ju oftare man kan ta beslut som fokuserar arbetet, desto snabbare går utveckling och lärande.

Utnämnd till Årets Projektledarbok 2016 av Svenskt Projektforum. Beställ från Amazon.

ISBN 978-91-639-0695-4. Vi har numera boken enbart på engelska. Beställ från Parmatur.

Agil Projektledning med Puls beskriver det operativa arbetet i projekt och uppdrag där planering och styrning sker med Puls. Beställ från Amazon.

ISBN 978-91-639-0696-1. Beställ från Parmatur.