Workshop Sätt upp Pulstavla

För ett team, till exempel ledningsgrupp, supportteam eller offertgrupp, 1 dag.

Att sätta upp en aktuell pulstavla för teamet som samt etablera förståelse och arbetssätt för hur pulstavlan ska användas.

Under workshopen kommer teamet bygga upp sin pulstavla samt skapa en gemensam förståelse för teamets uppgift och resultat. Pulstavlan kommer att innehålla mål, planer, arbetsuppgifter, aktuellt läge etc, som behövs för att teamet ska samarbeta effektivare och lösa sina uppgifter snabbare. Teamet kommer också att öva på hur man använder pulstavlan under sina pulsmöten och sätta gemensamma regler för hur de ska arbeta tillsammans

En aktuell pulstavla för teamet samt rutiner för hur pulstavlan ska användas och pulsmöten genomföras.

Workshop kan hållas på svenska eller engelska.

Pris 19.500 SEK. Beställ här.

Pulstavlans grundstrukturDokument, planer och sammanställningar som ska finnas på tavlan identifieras. Saknade dokument tas fram som draft för att färdigställas senare.
Visualisera aktuellt lägePågående arbete, aktuella problem, beslut samt köande arbete visualiseras på pulstavlan.
Pulsmöten i teametEn agenda tas fram som beskriver hur teamet kommer att genomföra sina pulsmötenen. Teamet övar på att genomföra ett första pulsmöte.