Agil visuell projektledning

På kursen får du lära dig arbetsmetoder för att etablera självorganiserande projekt och grupper baserat på lean, agile och och uppdragstaktik.

Kursschemat hittar du här. Kursavgift hos STF: 17200 kr.

På kursen Agil projektledning med Puls får du lära dig visuella och effektiva arbetsmetoder för att etablera självorganiserande projekt och grupper baserat på agil och lean tänkande med pulsmöten. Vi går igenom hur man arbetar fram visuella mål och planer för projekt samt hur man strukturerar korta uppdrag, etablerar pulstavlor samt hur man använder dessa på dagliga pulsmöten. Resultatet blir ett effektivare och roligare sätt att arbeta och interagera.

Agil visuell projektledning

Kursen är 3 dagar lång.

Ring 070-4946799 eller maila jan-erik@parmatur.com om företagsintern kurs. 

Innehåll i kurs

  • Metoder för visuell planering av projekt.
  • Organisera arbetet med korta uppdrag, ibland kallat ”linjearbete”.
  • Pulstavlor och pulsmöten för projekt och uppdragshantering.
  • Metoder för arbete och beslut i tvärfunktionella team.

Kursens mål

Efter kursen Agil visuell projektledning ska du kunna handleda en projektgrupp i arbetet att ta fram visuella mål och planer, sätta upp en projektpulstavla samt genomföra pulsmöten och workshops. Du ska också kunna förstå hur man prioriterar och hantera uppdrag som ligger utanför projekt, samt kunna etablera pulstavlor och pulsmöten för dessa. Du ska förstå vilka grundförutsättningar som krävs för arbete i självorganiserande grupper.

Kursen intressant för

Projektledare, teamledare, utvecklare och chefer som arbetar med produktutveckling, produktvård eller andra typer av projekt och ärendehantering.

Dokumentation

  • Boken ”Synlighet och samspel”
  • Kurspärm med OH-bilder, övningar och metoder.

 

 

Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePrint this page

Agila organisationer