Agil Projektledning

Med Agil Projektledning kan du korta projekttiden och öka innovationshöjden. Här får du verktygen till ett både effektivt och inspirerande sätt att arbeta.

”Det är viktigt att få saker gjorda – inte att ha mycket på gång!”

Agil Projektledning med Puls

Kursschemat hittar du här. Kursavgift hos STF: 14000 kr. STF kallar kursen Agil Visuell Projektledning.

På kursen Agil Projektledning får du lära dig visuella och effektiva arbetsmetoder för att etablera självorganiserande projekt och grupper baserat på agil och lean tänkande med pulsmöten. Vi går igenom hur man arbetar fram visuella mål och planer för projekt samt hur man strukturerar korta uppdrag, etablerar pulstavlor samt hur man använder dessa på dagliga pulsmöten. Resultatet blir ett effektivare och roligare sätt att arbeta och interagera.

Agil Projektledning (Visuell Projektledning)

Kursen är 2 dagar lång.

Ring 070-4946799 eller maila jan-erik@parmatur.com om företagsintern kurs. 

Innehåll i kurs

I Agil Projektledning går vi igenom grundläggande förutsättningar och användbara metoder för att få snabbare framdrift och bättre lösningar. Vi använder principer och metoder som utgångspunkt för gemensamma övningar och diskussioner runt hur arbete i projekt kan läggas upp för att bli mer agilt.

 • Hur vi får ut mer resultat av en grupp människor.
 • Visuell styrning (daglig styrning) av arbetet.
 • Utveckling av nya lösningar är förenat med osäkerhet och risk. Hur vi hanterar och balanserar risktagandet.
 • Vad som krävs för att arbete i team ska fungera bra.
 • Problem och svårigheter är naturliga fenomen i projekt. Hur vi hanterar oförutsedda problem inom avsatt tid och budget.

Kursprogram

Dag 1

 • Definition av Agil, Projekt och Agil organisation.
 • Projekt är en del av en större helhet. Hur projekt kan initieras inom ramen för en verksamhet.
 • Utjämna arbetsbelastningen i ett projekt. Kapacitetsöverslag. Visualisera framdrift. Hantera köer. Korta ledtider. Allokera resurser. Fokusera arbetet. Kumulativa flödesdiagram (CFD). Littles lag.
 • Planering och beslutsfattande i realtid. Uppdelning av stora initiativ i flera projekt. Uppdelning av projekt i mindre delar ner till aktiviteter. Frekventa stå-upp möten (pulsmöten) med visuella tavlor.

Dag 2

 • Våga ta risker för att vinna ny kunskap. Hantera risk och osäkerhet vid utvecklingsarbete. Tidig återkoppling.
 • Arbeta i team. Projektets målbild. Gemensam projektplanering. Enkla regler. Effekten av samlokalisering. Projektledarrollen. Pulstavla. Självorganiserande team.
 • Hantera restlistor. Visualisera framdrift som en grön front. Hantera osannolika händelser respektive återkommande hinder.

 

Kursen intressant för

Projektledare, teamledare, utvecklare och chefer som arbetar med produktutveckling, produktvård eller andra typer av projekt och ärendehantering.

Dokumentation

 • Boken ”Agil Projektledning med Puls”
 • Kurspärm med OH-bilder, övningar och metoder.

 

 

Agila organisationer