Agil Multiprojektledning med Puls

Agil multiprojektledning  är att utforma strategier för produkter och marknader i en agil nätverksorganisationer, där tempot hålls högt med hjälp av puls.

Kursschemat hittar du här.

Produktledning, Pesursledning och Portföljledning – Agil multiprojektledning

Vilka produkter har vi? Vilka produkter borde vi ha? Ska vi utveckla nya produkter eller förbättra de vi redan har? Hur många projekt har vi kapacitet att köra? Ska vi satsa kortsiktigt på ”säkra” projekt eller våga ta mer risk med större möjligheter, om det lyckas?

Med hjälp av visuella metoder och hög puls i möten mellan människor, som vi kallar agil multiprojektledning, kan man fokusera insatserna samtidigt som man snabbare kan agera på nya möjligheter på marknaden. Följden blir att man kan fokusera projekten, bidra till att korta utvecklingstiderna och samtidigt höja sannolikheten för att verksamhetens satsningar blir framgångsrika.

Kursen Agil multiprojektledning med Puls är 2 dagar lång.

Ring 070-4946799 eller maila jan-erik@parmatur.com om företagsintern kurs. 

Innehåll i kurs

  • Sammanställa en gemensam bild över befintliga produkters kommersiella och tekniska förutsättningar.
  • Analysera kundbehov och trender för att hitta prioriterade utvecklingsinsatser.
  • Etablera pulstavlor och ett nätverk av pulsmöten för samarbete och beslut om vilka projekt man vill genomföra.
  • Öka informationsflöde, återkoppling, beslutsfattande och mångsidighet för att åstadkomma mer värdeskapande arbete och skapa innovationer.
  • Etablera långsiktiga strategiska mål samt mål för projekt.

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna definiera lämpliga arbetsgrupper, sätta upp pulstavlor och hålla pulsmöten för att tillsammans arbeta strategiskt med produkt- och processutveckling. Du har också fått metoder som hjälper er att prioritera utvecklingsinsatser, sätta långsiktiga mål och kunna omvandla dessa till utvecklingsprojekt.

Kursen intressant för

Produktchefer, produktägare, utvecklingschefer och andra beslutsfattare som involveras i strategiska beslut om produktutveckling och produktvård.

Dokumentation

Agila organisationer