Agil Organisering med Puls

Agil organisering med Puls visar hur man kan sätta upp en organisation av pulsmöten för att driva sin verksamhet och bli mer innovativ.

Pulsrum och agila organisationer

Kursen Agil Organisering med Puls beskriver hur man med visualisering och ett nätverk av pulsmöten i ett stort pulsrum (obeya) kan etablera en agil organisation där man kan reglera belastning och undvika splittring, korta utvecklingstiderna samt öka interaktion och innovationstakt.

Kursen är 2 dagar lång.

Ring 070-4946799 eller maila jan-erik@parmatur.com om företagsintern kurs. 

Innehåll i kursen Agil Organisering med Puls

  • Hur man utformar en organisation av pulsmöten.
  • Ökat lärande och snabbare anpassning via variabilitet, återkoppling och frekventa beslut.
  • Mer värdeskapande arbete, kreativitet och innovationer genom ökad interaktion inom företaget och med externa parter.
  • Använda pulstavlor för att visualisera plan, status, problem och beslut.
  • Utforma pulsrum (obeya) och andra lokaler.
  • Upprätta ett nätverk av olika pulsmöten för arbete och beslutsfattande i självorganiserade team.
  • Undvika överbelastningen och splittring.

Kursens mål

Visa hur man med lean tänkande och pulsmöten i ett pulsrum kan bygga en agil organisation för att korta utvecklingstiderna, öka antalet genomförda projekt per år och öka lönsamheten.

Kursen intressant för

Utvecklingschefer, VD, utvecklingschefer, produktchefer och andra beslutsfattare som involveras i strategiarbete och utveckling.

Dokumentation

  • Boken ”Dynamik på osäkerhetens arena”
  • Kurspärm med OH-bilder och övningar.

Agila organisationer