Utbildning i Puls och Agila organisationer

Parmatur erbjuder utbildning i puls och pulsmöten baserat på lean och agila organisationer inom strategi och utveckling.

Kursschema

Agil Organisering med Puls (gul kurs) 2 dagar Våren 2018
anmäl intresse
Agil Projektledning (blå kurs) STF 2 dagar
13-14 juni 2018

i Stockholm anmäl intresse

Agil Multiprojektledning med Puls (röd kurs)   2 dagar Våren 2018 anmäl intresse

Kontaktinformation

STF Ingenjörsutbildning:
Lotta Holmgren
08-586 386 76
lotta.holmgren@stf.se
Parmatur:
Ulla Sebestyén
Tel. 08-532 540 07
Mobil: 070-494 04 54
ulla@parmatur.com

STF Ingenjörsutbildning arrangerar regelbundet Parmaturs kurser.

Produktutveckling omfattar att identifiera behov och möjligheter, lösa problem, kombinera ny och gammal kunskap för att stegvis ta beslut som låser konstruktionen och leder fram till en ny produkt på marknaden. Arbetet att utveckla en ny produkt löper ofta under lång tid, ibland flera år, och präglas av osäkerhet, hög komplexitet och förändrade förutsättningar. Dessutom har en utvecklingsverksamhet ett ständigt inflöde av olika ärenden, allt från korta frågor till stora utvecklingsinsatser, samtidigt som resurserna är begränsade. Arbetet kan bli splittrat vilket äventyrar i synnerhet de långsiktiga och innovativa projekten.

Utbildning i puls och agila organisationer

De fyra kurserna tar upp olika aspekter av arbetet med strategi och utveckling och bildar tillsammans en helhet.
Pulsrum och agila organisationer: ger en överblick över hur hela utvecklingsverksamhet kan byggas kring ett pulsrum (obeya) upp för att man ska kunna korta utvecklingstider och öka antalet lanserade produkter.
Visuell projektledning med lean: visar hur man använder visuella planeringsmetoder och pulsmöten för att driva projekt och hantera uppdrag.
Agil produktledning i organisationer: behandlar metoder och arbetsformer som krävs för att analysera befintliga produkter tekniskt och kommersiellt samt bedöma vilka nya produkter som saknas.
Produktlansering i ett agilt nätverk: visar hur framgångsrika lanseringar kan läggas upp och hur man arbetar med lanseringar och marknadskommunikation i ett nätverk av pulsmöten.

Agila organisationer