Kategorier
agil organisation Innovationer

Outsourcingens tid är förbi

Sandy Munro och Cory Steuben diskuterar vad de såg på Tesla Investor Day in Austin, 2023.

När jag började arbeta på min första anställning i ett stort industriföretag i början på 1980-talet fanns en stark trend att outsourca allt möjligt. Till en del var detta rimligt, då företaget hade gjort allt från att laga mat för de anställda till att städa. Det fanns andra som kan detta mycket bättre. Men i denna iver att utlokalisera åkte en massa saker med som rimligen borde stannat i huset. Företaget tillverkar då som nu produkter i stora volymer att det kan betraktas som en processindustri. Alltså måste företaget vara bra på att utveckla sina processer, vid sidan av produkterna. Denna kunskap går inte att outsourca utan att detta får stora interna negativa konsekvenser. Det kanske inte syns i det korta perspektivet, men på sikt kommer det avspegla i resultatet.