Etikettarkiv: Lean

Lean är visuell styrning och feltolerans (jidoka eller autonomation). Visuell styrning eller pull är styrning mot verkligt behov i närtid. Feltolerans är metoder för dra-i-snöret och lösa problem vid källan.

Visuell styrning

visuell styrning och lean

Många som arbetat i projekt har upplevt samma sak – väntan. Man väntar på att få svar, man väntar på resultat, man väntar på beslut. Och dessutom sitter andra och väntar på att man ska bli klar med den uppgift som man inte kan göra klar, eftersom man väntar.

För att koordinera arbete i företag och projekt gör man prognoser. Dessa prognoser tenderar att bli fel, vilket har lett till att man har skaffat sig ännu mer avancerade (och dyra) prognosverktyg – ofta i form av en IT-lösning. Men prognoserna är så gott som alltid fel, och så sitter vi där och väntar.

Fortsätt läsa Visuell styrning

ISO 9001 och lean kompletterar varandra

ISO 9001 och lean går utmärkt att kombinera. Med ISO 9001 visar man upp att man har kontroll i det man gör. Med lean skapar effektivitet.

Jag får ibland frågan om lean i produktutveckling går att kombinera med ISO 9000. Svaret är kort. Javisst! ISO 9000 förväntar sig en grundläggande ordning och reda, att man har kontroll på det man gör. Och det är just vad man får med Parmaturs puls – man får kontroll.

Fortsätt läsa ISO 9001 och lean kompletterar varandra

Nackdelar med projektarbete

Nackdel med projektarbete är att det skapas avstånd mellan människor
Nackdel med projektarbete är att det skapas avstånd mellan människor

Nackdelar med projektarbete är dels att många projektmodeller är baserade på byråkratiska traditioner, dels att projektarbetsformen saknar strukturer för övergripande samordning. Det behövs en multiprojektledning. 

På 1960-talet uppstod idén om strategiarbete som en storskalig planeringsprocess. Denna skulle resultera i en årlig uppdaterad strategi för företaget. En tidig kritiker var Henry Mintzberg. Han menade bl.a. att denna typ av planering är kontraproduktiv. Företaget får en toppstyrning som snarare förhindrar framväxande av nya strategier. Planerna verkar snarare som en konserverande kraft än som en förändringskraft. Man tittar i backspegeln men springer framåt (se också inlägg om Handelsbanken). Henry Mintzbergs kanske mest kända bok heter Rise and fall of strategic planning.

Fortsätt läsa Nackdelar med projektarbete

Effekter av pulsmöten som kan påvisas

Effekter av pulsmöten som kan påvisas efter en tid med puls. En del effekter kommer snabbt som kortare ledtider bättre flyt. Annat tar lite längre tid. 

Observationer som jag har gjort på de företag som infört Pulsguiden visar att man ganska snart kan se effekter som påverkar deras konkurrenskraft och lönsamhet positivt. Effekterna kommer stegvis allteftersom system och arbetsformer faller på plats.

Fortsätt läsa Effekter av pulsmöten som kan påvisas

Lean Produktutveckling

Lean Produktutveckling och leanhuset

Lean produktutveckling innebär realtidsstyrning och feltolerans med hjälp av pulsrum, pulsmöten och en beslutsstruktur från strategi till genomförande.

Definition lean produktutveckling

Begreppet lean har kommit att bli samlingsnamn för olika saker och används av olika personer med olika betydelser. Jag ska här definiera Parmaturs uppfattning om vad lean är, vad detta innebär i produktutveckling och hur vi har implementerat detta i Puls.

Fortsätt läsa Lean Produktutveckling

Puls produktutveckling

Puls produktutveckling svarar på frågan vad vi menar med puls och pulsmöten. Syftet är ökad produktivitet och effektivitet, bl.a. kortare ledtider.

Puls produktutveckling

Syftet med puls produktutveckling (Pulsguiden) är att öka företagets lönsamhet. Vi gör detta genom att införa puls och pulsmöten i strategiarbetet, från positionering till realisering av strategier.

Fortsätt läsa Puls produktutveckling