Etikettarkiv: Beslutsfattande

Beslutsfattande är hantering av oväntade händelser i ett agilt nätverk. I enlighet med fjärilseffekten, eller känslighet för initialt villkor, går det inte göra säkra planer eller prognoser. Oväntade saker händer hela tiden, vilka måste hanteras.

Toyotas obeya, ett hemligt rum

Toyotas obeya är ett nytt sätt att organisera en verksamhet på. Man utgår från hur människor interagerar och bygger ett rum som stödjer arbetet.

Idag publicerar Ny Teknik en artikel om Toyotas Obeya. Här finns en del intressanta saker omnämnda. För det första är rummet 7000 m2 stort och här arbetar utvecklare från konstruktion, produktion och marknad. Mitt i rummet sitter cheferna så att de kan fatta beslut snabbt tillsammans, just-in-time. Och det finns flera platser för kreativa möten.

Fortsätt läsa Toyotas obeya, ett hemligt rum

Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i högt tempo

Agil nätverksorganisation är ett nytt sätt organisera en verksamhet på. En agil nätverksorganisation kan hantera komplexa ärenden i högt tempo.

Under de år vi har arbetat med att implementera Pulsguiden hos företag har vi av erfarenhet lärt oss att frekvensen i pulsmötena, antalet olika pulsmöten och andelen av verksamheten som involveras i pulsnätverket är viktiga för framgång. Ju högre desto bättre.

Fortsätt läsa Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i högt tempo

Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer

Inforande-av-puls

Den bästa sättet skapa tvärfunktionellt arbete är med hjälp av en fraktal, skalfritt, nätverk. En sådan organisation blir snabbrörlig, agil.

Tvärfunktionellt arbete – som projekt, scrum och ledningsgrupper – har idag blivit naturliga inslag i de flesta verksamheter. Så var dock inte arbetet organiserat när jag började min första anställning i början på 80-talet. Då sköttes samverkan mellan olika funktioner av chefer, det var inte ens självklart att ingenjörer i samma funktion pratade arbete med varandra. Men redan då var komplexiteten i arbetsuppgifterna så stor att cheferna inte längre förmådde sköta samverkan på ett effektivt sätt. Lösningen kom att bli projekt.

Fortsätt läsa Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer