Etikettarkiv: Agil

Agility, lättrörligheten, är förmågan att framgångsrikt genomföra, hantera och / eller utnyttja ändrade förutsättningar. Mängden av agility som krävs är en funktion av komplexiteten i situationen och kostnaden för problemen.

Från hierarkisk till agil organisation

Att gå från hierarkisk till agil organisation är att bli decentraliserad så beslut kan tas vid källan just-in-time. En lösning är att organisera i nätverk. Det gör organisationen mer mångsidig. 

Ross Ashby anses av många som en av upphovspersonerna till komplexitetsteorin. Ashby kanske viktigaste lag säger att det krävs komplexitet för att hantera (eller absorbera) komplexitet. Ett system, t.ex. ett företag, måste i enlighet med denna lag kunna uppvisa lika mycket komplexitet som den omvärld man verkar i. Detta för att kunna tolka och förstå vad som pågår. Men vad betyder detta, egentligen?

Fortsätt läsa Från hierarkisk till agil organisation

Agilt strategiarbete

Adaptivt-system-AnsoffAgilt strategiarbete är att skapa en strategi ner det behövs, just-in-time. Agilt avser att skapa möjligheter och att utnyttja möjligheter, att vara snabbrörlig.

Begreppet strategi kommer från antikens Grekland och är dels hämtat från ordet strategia som betyder att välja utgångspunkt och mål i krig samt att leda truppernas rörelser under krigsoperationen,. Dels kommer det från strategos som avser fältherren. Strategi för ett företag innebär att definiera nuläge och mål samt vilka ”rörelser” som behövs för att ta sig till målet.

Fortsätt läsa Agilt strategiarbete

Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i högt tempo

Agil nätverksorganisation är ett nytt sätt organisera en verksamhet på. En agil nätverksorganisation kan hantera komplexa ärenden i högt tempo.

Under de år vi har arbetat med att implementera Pulsguiden hos företag har vi av erfarenhet lärt oss att frekvensen i pulsmötena, antalet olika pulsmöten och andelen av verksamheten som involveras i pulsnätverket är viktiga för framgång. Ju högre desto bättre.

Fortsätt läsa Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i högt tempo

Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer

Inforande-av-puls

Den bästa sättet skapa tvärfunktionellt arbete är med hjälp av en fraktal, skalfritt, nätverk. En sådan organisation blir snabbrörlig, agil.

Tvärfunktionellt arbete – som projekt, scrum och ledningsgrupper – har idag blivit naturliga inslag i de flesta verksamheter. Så var dock inte arbetet organiserat när jag började min första anställning i början på 80-talet. Då sköttes samverkan mellan olika funktioner av chefer, det var inte ens självklart att ingenjörer i samma funktion pratade arbete med varandra. Men redan då var komplexiteten i arbetsuppgifterna så stor att cheferna inte längre förmådde sköta samverkan på ett effektivt sätt. Lösningen kom att bli projekt.

Fortsätt läsa Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer

Effekter av pulsmöten som kan påvisas

Effekter av pulsmöten som kan påvisas efter en tid med puls. En del effekter kommer snabbt som kortare ledtider bättre flyt. Annat tar lite längre tid. 

Observationer som jag har gjort på de företag som infört Pulsguiden visar att man ganska snart kan se effekter som påverkar deras konkurrenskraft och lönsamhet positivt. Effekterna kommer stegvis allteftersom system och arbetsformer faller på plats.

Fortsätt läsa Effekter av pulsmöten som kan påvisas

Innovationer skapas genom nätverk

Innovationer äger rum i nyskapade nätverk. En innovation är att göra något på ett nytt sätt, att bryta mönster. 

Svaret på frågan varför Puls underlättar innovationer är också svaret på frågan varför det är så svårt för företag att vara innovativa. I boken The innovator’s dilemma beskriver Clayton Christensen hur besvärligt det är för företag att hänga med när teknikskiften är på gång. Inte för att de inte lyckats bemästra den nya tekniken, utan för att företagets strukturer och organisation har lagrat på sig kunskap som inte längre är användbar. De gamla sanningarna hindrar människor i verksamheten från att tänka nytt.

Fortsätt läsa Innovationer skapas genom nätverk