Etikettarkiv: Agil

Agility, lättrörligheten, är förmågan att framgångsrikt genomföra, hantera och / eller utnyttja ändrade förutsättningar. Mängden av agility som krävs är en funktion av komplexiteten i situationen och kostnaden för problemen.

Problemet med västvärldens ekonomi

Problemet med västvärldens ekonomi - nya idéer kräver fantasi och kreativitet Vad är problemet med västvärldens ekonomi? Arbetstillfällen försvinner och utanförskapet ökar.

De senaste veckorna har den ekonomiska kräftgången i Europa och Amerika uppmärksammas av såväl forskare som journalister. Stefan Fölster skrev en debattartikel i Dagens Industri den 10/9 att den svenska industriproduktionen fallit med 10% de senaste 5 åren.  På ledarplats dagen efter i samma tidning diskuterades detta i en ledare kallad Defensiva storbolag kväver innovationer. I ledaren refererades bl.a. till en artikel i The New York Review of Books kallad What Is Wrong with the West’s Economies? av Edmund Phelps.

Fortsätt läsa Problemet med västvärldens ekonomi

Ken Robinson Out of Our minds – recension

Out of Our Minds: learning to be creative är en bok av Sir Ken Robinsons. Många har stött på Robinson via TED eller Youtube. Hans TED-tal från 2006, ”How schools kill creativity”, har setts över 30 miljoner gånger. Robinson är en bra talare med förmåga att få publiken med sig. Och det är alltid populärt att ha synpunkter på skolan som vi alla kan känna igen oss i. Men vad är hans egentliga budskap? Jag har sett alla hans TED tal (2006, 2010 och 2013) flera gånger utan att riktigt förstå vart han vill komma. Nu har läst en av hans mest kända böcker.

Fortsätt läsa Ken Robinson Out of Our minds – recension

Innovationerna minskar

Innovationerna minskar Karolin Sjöö

Innovationerna minskar och produktivitet inom forskning och utveckling (FoU) sjunker i svenska teknikföretag, visar ny forskning från Lunds Universitet.

En innovation uppstår då en ny produkt har kommit ut på marknaden och förändrat ett mönster. En smart mobil är ett exempel på innovation som förändrat marknaden för mobiltelefoner, och som också är på väg att förändra många andra marknader. En innovation är därmed något annat än en uppfinning. Man kanske kan säga att Ericsson och Nokia uppfann smarta mobiler. Däremot var det Apple som stod innovationen smarta mobiler då de förstod hur uppfinningarna skulle kommersialiseras.

Fortsätt läsa Innovationerna minskar

Vad är Agil produktutveckling?

Agil produktutveckling är att kunna skapa effekter på marknaden, utnyttja dessa effekter och ha förmågan att dra nytta av möjlighet som uppstår på marknaden.

Jag kommer i denna artikel att definiera agil produktutveckling. Först en definition av produktutveckling, sedan en kort historisk genomgång av varifrån begreppet agil kommer. Slutligen en beskrivning om hur de olika utvecklingsgrenarna i agil kommer samman i Puls.

Fortsätt läsa Vad är Agil produktutveckling?

Komplexitet: Den Gode, Den onde, Den fule

Komplexitet är ett mått på mångsidighet. Komplexitet är livsavgörande för ett företag, men det finns komplexitet som är skadlig. Framgångsrika företag kan avgöra vad som är vad.

I korthet så är all struktur i ett företag dålig (ond) om den skapar avstånd mellan människor och hindrar anpassning till omgivningens förutsättningar. Byråkratiska lösningar skapar avstånd, exempelvis stage-gate modeller för projekt. All struktur som bidrar till att sammanföra människor och får dem att samarbeta är god. Det är inte självklart vad som är det ena eller det andra. Många av de arbetssätt som idag tillämpas är att betrakta som onda.

Fortsätt läsa Komplexitet: Den Gode, Den onde, Den fule

Iterativt arbete i större nätverk

Iterativt arbete i större nätverk behöver visualisering för att kunna fungera. I produktionen används kanban, i kontorsarbete pulstavlor och pulsrum.

Så länge man arbetar med ett material så lever det. Det förbättras, förädlas och förändras. Över tid kan resultat bilda byggblock i nya frågeställningar som kräver fortsatt arbete. När man en dag slutar arbeta med ett resultat dör det. Papperna städas undan i en pärm, filerna sparas i en katalog i tron att de en dag kan komma till användning. Men ganska snart förlorar materialet sin aktualitet och betydelse.

Värdet av ett resultat består enbart i transformationen. Att samla på information eller saker som inte används i omvandling är slöseri.

Fortsätt läsa Iterativt arbete i större nätverk

Agil produktutvecklingsprocess

Agil produktutvecklingsprocess

En agil produktutvecklingsprocess utgår från en kombination av iterativt arbete och strategisk positionering. Processen är ett resultat av situationens krav.

Enligt den rådande normen ska man ha en produktutvecklingsprocess. En sökning på nätet ger en mängd bilder för hur en sådan ska se ut, alla påfallande lika. Produktutveckling framställs som ett löpande band där varje arbetsmoment har definierats i förväg. Varför är det så?

Fortsätt läsa Agil produktutvecklingsprocess

Fraktala organisationer

Fraktala organisationer är betydligt snabbare än en hierarkisk organisation, eftersom det är kortare väg genom nätverket.

Fraktaler har blivit kända genom matematikern Benoît Mandelbrot. Fraktaler har egenskapen att de upprepar sig. Ett skalfritt nätverk som Internet, anses vara fraktal enligt Réka Albert och  Albert-László Barabási som gjorde upptäckten av skalfria nätverk. När man ersätter en hierarkisk organisation med ett nätverk, så ska strukturen som skapas också vara fraktal.

Fortsätt läsa Fraktala organisationer