Strategisk workshop

För ledningsgrupp, produktchefer, tekniska chefer och andra nyckelpersoner, 1 dag.

Resultaten från en strategisk workshop är ett fåtal strategiskt viktiga fokusområden där verksamheten ska koncentrera sina utvecklingsinsatser under de kommande 2-3 åren, tillsammans med utkast till affärsmål och programplaner som stegvis förverkligar vision och övergripande affärsstrategier.

Arbetet skapar också en övergripande och gemensam förståelse för fokus, utvecklingsmål, förväntningar, interaktion och ansvar som krävs för att uppfyllda strategiska affärsmål.

Produktledningens uppgift är att förbereda underlag så att rätt projekt kan startas med bra förutsättningar. Problemet är att det finns så många utvecklingsmöjligheter, antagligen ett oändligt antal, men resurser för att förverkliga dem är begränsade. Den enda vägen framåt är att fokusera på några få områden i taget. Då kan verksamheten kanalisera sin energi och skapa effekter på marknaden. Den strategiska inriktningen kommer också att skärpa blicken och öka förmågan att fånga oförutsedda möjligheter som dyker upp.

Strategidagen kan hållas på svenska eller engelska.

Pris 19.500 SEK. Beställ här.

FokusområdenIdentifiera och välja ut fokusområden, som kommer att stödja en majoritet av de utvecklingsinsatser som krävs för att uppfylla övergripande affärsstrategier.
AffärsmålAffärsmålen tydliggör potential, kundbehov och nödvändiga utvecklingsinsatser inom valda fokusområden. De kommer stödja produktledningen att prioritera sitt förberedande arbete samt vägleda prioriteringen av projekt och uppdrag för verksamheten som helhet.
ProgramplanerUtvecklingsarbetet som krävs för att uppfylla affärsmålen delas upp i t ex marknadsanalyser, förstudier, utvecklingsprojekt, investeringsprojekt och lanseringsaktiviteter. Programplanen visar övergripande vilka förberedelser som krävs för att projekt ska kunna starta, samt steg för steg hur affärsmålen ska uppfyllas.