Röd distanskurs

Röd distanskurs för tekniska och kommersiella produktchefer på strategisk nivå som tillsammans formar ett produktteam.
Beställ här.

Produktteamet förbereder tillsammans vad de behöver för att fungera som ett agilt produktteam. Det inkluderar affärsmål och planer, en produktpulstavla och rutiner för att arbeta med dessa verktyg samt implementera agil styrning av pågående projekt. Resultaten och den gemensamma förståelse gör det möjligt för produktteamet att göra snabbare framsteg och ta bättre beslut. Det agila produktteamet kommer därmed att kunna genomföra den strategiska inriktningen som portföljteamet definierat som fokusområden i gul distanskurs.
De nio inlämningsuppgifterna nedan kommer att genomföras steg för steg.

NulägeGemensam förståelse för aktuella problem och arbetsflöden.
AffärsmålEn tydlig beskrivning och en gemensam förståelse för potentialen inom ett prioriterat fokusområde och det utvecklingsarbete som krävs för att förverkliga dessa möjligheter.
ProgramplanEn övergripande plan med projekt, förstudier och andra insatser som behövs för att förverkliga affärsmålen.
Projekt att startaEn prioriterad lista över projekt som ska förberedas för att startas så snart som möjligt.
Backlog och PeriodlogLista över långsiktiga uppgifter samt lista med resultat som ska slutföras denna månad.
ProduktpulstavlaAffärsmål, programplaner och aktuellt läge visualiseras på en whiteboard för att underlätta samarbetet i produktteamet.
ProduktpulsmötenEn agenda som beskriver hur produktteamet kommer att genomföra sina produktpulsmöten.
ProgrampulsmötenEn agenda som beskriver hur programpulsmöten ska genomföras för att produktteamet ska kunna interagera med pågående projekt.
Godkännande av överlämningspunkterRutin som beskriver hur överlämningspunkter i projekt godkänns och stängs.