Pulsguiden, för agila nätverksorganisationer

PulsorganisationPulsguiden är Parmaturs modell för att bygga agila nätverksorganisationer och är vår implementation av visuell styrning, jidoka (lean) och agil.

Iterativ för snabbrörlighet (agilt)

Pulsguiden arbetar iterativt med uppdykande händelser och problem genom att man anpassar sig till situation, vilket gör att modellen passar mycket bra för utvecklingsarbete där det finns en inbyggd hög osäkerhet och i uppdragshantering med ett ständigt inflöde av mer eller mindre unika frågor och problem.

Visuell styrning och feltolerant för självorganiserade team (agil)

Pulsguiden är ett visuellt arbetssätt med pulsmöten och pulstavlor i ett pulsrum. Modellen omfattar hela verksamheten och inkluderar långsiktigt strategiarbete, utvecklingsarbete, produktledning och resurshantering. Med guiden bygger man upp en visuell beslutsstruktur. I pulsrummet presenteras mål, planer och aktuellt läge på pulstavlorna som används för att driva frekventa pulsmöten av olika slag.

Pulsguiden

Användare av guiden är företrädesvis företag som tillverkar produkter och erbjuder tjänster. De har implementerat pulsguiden för att få en visuell beslutsstruktur för strategi och utveckling. En del företag har lagt till hantering av kundorder, inköp och intern IT support i samma struktur.

← Föregående     Nästa →

Agila organisationer