Exempel på pulsinförande

Ett vanligt exempel på Pulsinförande är en serie med utbildningsdagar med hemuppgifter. All träning görs på företagets egna projekt och produkter.

Ett Pulsinförande genomförs på ungefär 8 veckor (2 perioder/sprintar) och engagerar då alla som arbetar med och beslutar om produkt- och marknadsutveckling. Det betyder i praktiken VD, avdelningschefer, produktchefer, medarbetare inom konstruktion, utveckling, produktionsteknik, marknad och inköp. Deltagarna får lära sig det nya arbetssättet och steg-för-steg anpassa det till sin egen verksamhet under ledning av erfarna konsulter från Parmatur.

Konvertering till puls

Under den läro- och förändringsprocess som Pulsinförandet utgör, konverteras pågående projekt genom att visuella projektplaner utarbetas, pulstavlor etableras och pulsmöten startas. På samma sätt konverteras strategiska produktplaner och projektportföljer med egna pulstavlor och pulsmöten samtidigt som mekanismer för hantering av resurser samt korta uppdrag etableras. Pulsmötena kopplas samman i en agil nätverksorganisation. Detta är det vanligt och beprövat exempel på pulsinförande.

Efter ett genomfört Pulsinförande finns en agil nätverksorganisation på plats. Man har arbetat fram pulstavlor samt etablerat pulsmöten. Aktuella projekt har mål och planer uppsatta på sina pulstavlor. Produktledningen har programplaner och affärsmål som visar kommande projekts potential. Portföljledningen har prioriterat pågående projekt och följer hur väl de nya produkterna lyckas på marknaden. Uppdragsledningen kan prioritera och genomföra korta uppdrag samtidigt som resursledningen kan förhindra överbelastning. Dessutom har deltagarna skaffat sig kunskap och färdigheter i att använda Pulsguidens metoder och efterhand förbättra sina arbetssätt.

Exempel på Pulsinförande

Pulsinförandet läggs upp som en serie utbildningsdagar med mellanliggande hemuppgifter. Under utbildningsdagarna tränas deltagarna i metoder och arbetssätt. All träning görs på företagets egna projekt och produkter. Under hemuppgifterna arbetar deltagarna fram skarpa planer för aktuella projekt och produkter samt utformar sina egna arbetsrutiner.

Införandeprogrammet kommer att involvera tre olika kursgrupper; Blå – personer som arbetar i projekt och uppdrag, Röd – personer som arbetar med produkt- och uppdragsledning, Gul – personer ur verksamhetsledningen som ansvarar för portfölj- och resursledning.

Efter införandet

Parmatur efterstävar ett långsiktigt partnerskap med sina kunder. Parmatur erbjuder därför stegvis påbyggnad för att företagen ska kunna få ut mer av sin investering. Parmatur arrangerar också användarträffar via ett benchmarkingprogram där alla företag med Pulsguiden® kan träffas och utbyta erfarenheter.

← Föregående

Agila organisationer