Parmaturs affärsidé och historia

agil-och-socioteknik

Parmatur – Gör Organisationer Lättrörliga.

Parmaturs affärsidé

Parmatur hjälper företag göra affärer skapa effekter på marknaden och utnyttja de möjligheter som uppstår. Affärsidén är att tillhandahålla metoder, utbildning och pulsinförande till verksamheter som arbetar med strategi och utveckling i multiprojektmiljöer, exempelvis marknadsutveckling, produktutveckling (FoU), kundorderstyrd utveckling och produktionsteknisk utveckling.

Vår historia

Parmaturs utvecklingsarbete resulterade i den första versionen av Pulsguiden® år 2005 – en samling metoder som är vår guide till puls och pulsmöten i multiprojekt verksamheter. Pulsguiden® utvecklas fortfarande vidare utifrån våra kunders erfarenheter och idéer. Vi är idag (våren 2016) på version 60 och sedan version 3 är Pulsguiden® byggd kring en modell för en agil nätverksorganisation.

Hösten 2014 gjorde vi en lättviktsvariant av Puls som vi kallar Agile Pulse Model eller Pulsmodellen på svenska. Pulsmodellen har en öppen licens (Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell).

Parmatur idag

Fram till våren 2016 har 34 företag och myndigheter valt att börja arbeta enligt Puls baserat på ett pulsinförande. Det är framförallt produktutveckling (FoU) som drivs med puls men också t ex ärendehantering, IT och produktion. Företagens storlek varierar. De minsta verksamheterna involverar inte mer än 20-30 personer medan de största enheterna hanterar samverkan mellan 200-300 personer. Företagen har sina verksamheter i Sverige och Finland, men också i övriga Europa, USA, Kina och Sydamerika.

Parmatur samarbetar med STF Ingenjörsutbildning för öppna kurser i Stockholm. STF Ingenjörsutbildning är också ett exempel på företag som använder Pulsguiden för sin kursutveckling.

Kontaktinformation

Jan-Erik Sebestyén
Tel. +46 (0) 853 254 007
+46 (0) 70 494 67 99
jan-erik@parmatur.com
Ulla Sebestyén
Tel. +46 (0) 853 254 007
Mobil: +46 (0) 704 940 454
ulla@parmatur.com

Agila organisationer