Parmatur Pulse App

Start skärm – Parmatur Pulse app

Parmatur Pulse App (för Android) innehåller metoder för agilt arbete förportföljledning, produktledning, projektledning, resursledning och uppdragsledning.

Hämta på Google Play

Metoderna innehåller bl.a. agendor för de olika pulsmötena. Där finns också beskrivningar för hur målbilder och planerar ska arbetas fram som workshops, där alla deltagare får möjlighet att bidra.

En del av av metodbeskrivning för projektpulsmöte – agenda för pulsmöte

I appen finns också exempel på allt från målbilder, pulstavlor till problemlogg och beslutslogg.

Exempel på utformning av pulstavla för portföljpulsteamet.
Exempel på beslutslogg.
Pågående projekt

I projektledningsdelen går det att följa projektet hälsostatus. Har vi tillräckligt tempo i vårt arbete? När kommer projektet att bli klar i detta tempo? Detta och annat ger appen en prognos om.

Rapportering av veckan framsteg i projektet går snabbt att göra. Starta appen, gå till ”Add week log”och skriv in några få uppgifter. Underlaget finns på pulstavlan.

Om projekten rapporteras i projektledningsdelen går det att få en överblick över projektportföljen i portföljledningsdelen. Här går det att se alla projekt och hur de ligger till.

Sammanfattning av pågående projekt