Inspirationsföreläsning

Introduktion till Puls, 4 timmar

För ledningsgrupp, chefer, utvecklare och projektledare som arbetar med strategiutveckling, produktutveckling eller processutveckling.

Föreläsningen kan hållas på svenska eller engelska.

Föreläsningen ger en orientering om vad Parmatur Puls är och vilka principer som Puls bygger på.

Föreläsningen går igenom grundläggande begrepp, hur en pulsorganisation är uppbyggd och hur den skalas. Den berör också några av de viktigaste principerna för agilt strategiarbete och produktutveckling.

Föreläsningen pekar också på den potential som finns i att införa agila metoder och snabbare beslutsflöden för att därigenom lösa vanliga problem i multiprojektverksamheter och accellerera produktutvecklingen.

Pris 9.500 SEK. Beställ här.