Historien om Puls

Historien om Puls startade hos Scania på slutet av 1990-talet där Jan-Erik då arbetade. Scania hade tagit hjälp av Toyota för att få bättre flyt i sin produktion. Då dök tanken upp att få hjälp också med R&D.

Toyota hade noterat problem inom sin R&D i slutet av 1980-talet.
Projekten gick långsamt och man tog fram produkter som konkurrerade om samma kunder. Dessutom delade man inte komponenter i någon större utsträckning. 1992 gjorde Toyota om sin organisation och skapade vad vi i Puls kallar en röd grupp som arbetar strategiskt med behov, funktion och arkitektur. Detta lade grunden till att Toyota lyckades utveckla nya produkter som Prius, Lexus, Scion och Mirai. (Historien  finns beskriven i boken ”Thinking Beyond Lean”). Det viktigaste resultatet är kanske att man lyckats få fram mer innovativa lösningar som i hybridbilen Prius (lanserad 1997) och bränslecellsbilen Mirai (lanserad 2015).  Med dessa innovationer har Toyota kraftigt sänkt utsläppen av skadliga ämnen. Detta kan jämföras med Europeisk industri som under samma period satsade på att småstegsförbättra dieseltekniken.

Men införande av ”röda gruppen” ökade inte tempot i projektarbetet. Under Prius-projektet 1994-1997 kompletterades projektgruppen med dagliga ståuppmöten i ett obeya, ett stort rum där projektets olika delar visualiserades och som möjliggjorde daglig styrning. Obeya döptes senare på svenska till pulsrum. De som möttes dagligen var chefer och projektledare för att ta beslut. Scania började experimentera med puls och pulsrum 1998.

När vi grundade Parmatur 1999 tog vi med dessa idéer och kompletterade med andra tekniker. Bl.a. lånade vi in en del från Scrum. Vi har också tagit en del erfarenhet från militären. När militären pratar agility avser de lättrörlighet på ledningsnivå och i fält. Parmaturs Puls gifter samma medarbetarnivå och chefsnivå i samma system från dessa olika inspirationskällor i en agil organisation.

Parmaturs Puls bygger alltså på idén om visualisering och regelbundna, korta stå-upp-möten. Hur detta ska gå till så att hela verksamheten hänger ihop har Parmatur utvecklat ett helt eget koncept för. Idag ingår ledning och prioritering av strategi och utveckling (gult), strategiarbete (rött), resurshantering (orange) samt utförande av större utvecklingsinsatser (blått) respektive kortare uppdrag (grönt). Under 2015 har vi arbetat med ett paket för ”ideation” (rosa). Utveckling av Puls sker i dialog med de företag som har en Puls-organisation.

Skillnaden mellan Puls och Scrum är att med Scrum leder man enstaka projekt medan vi med Puls leder en hel verksamheten. Puls startade som ett sätt för ledningen att få bättre grepp om verksamheten och det är fortfarande fokus.

Pulsguiden är vår modell för Puls. Den lanserades 2005 och används idag av cirka 40 företag från Shanghai i väster till Dallas i öster. De flesta företagen är dock svenska eller finska, och här finns också de flesta av våra användare. Vid 10 års jubileet lanserade vi en öppen version, Pulsmodellen (Agile Pulse) med de grundläggande metoderna.

 

Agila organisationer