Gul distanskurs

Gul distanskurs för ledningsgruppen.
Beställ här.

Ledningsgruppen förbereder tillsammans vad de behöver för att arbeta som ett agilt team samt införa ett agilt beslutsflöde i verksamheten. Det inkluderar fokusområden och projektportfölj, en portföljpulstavla och rutiner för att arbeta med dessa verktyg, samt ett nätverk av pulsmöten som skapar en agil beslutsprocess för hela verksamheten. Resultaten och den gemensamma förståelse gör det möjligt för portföljteamet att fokusera resurserna på strategiskt viktiga projekt och agera på hinder som begränsar verksamheten från att göra snabbare framsteg.
De sex inlämningsuppgifterna nedan kommer att genomföras steg för steg.

NulägeGemensam förståelse för aktuella problem och arbetsflöden.
ProjektportföljEn portfölj med pågående projekt och unika prioriteringar som underlättar resurstilldelningen.
FokusområdenStrategiska fokusområden som gör att verksamheten kan kanalisera sin energi och påverka marknaden.
Nätverk av pulsmötenEtt nätverk av pulsmöten som skapar ett agilt beslutsflöde för verksamheten.
PortföljpulstavlaProjektportfölj, fokusområden, planer och aktuellt läge visualiseras på en whiteboard för att underlätta samarbetet i portföljteamet.
PortföljpulsmötenEn agenda som beskriver hur ledningsgruppen kommer att genomföra sina portföljpulsmöten.