Distansutbildningar

Beställ din online utbildning i agil produktutveckling här.

Distansutbildning av nyanställda

I en verksamhet som arbetar med Puls behöver nyanställda snabbt skolas in i principer, begrepp och metoder i Puls. Det görs enklast med distansutbildning för nyanställda.

Distansutbildning för nyanställda består av fem eller sex delar med inlämningsuppgifter, baserade på arbetsbok med metoder samt textbok (The Principles of Agile Mangement). Varje del innehåller instuderingsfrågor av varierande svårighetsgrad där syftet är att göra deltagarna bekanta med begrepp och metoder i Parmatur Puls samt lära dem tolka informationen i pulsrummet. Varje del avslutas med en skriftlig inlämning samt ett avstämningsmöte med Parmatur via MS Teams (ca 30 minuter).

Distansutbildning för nyanställda tar ungefär två arbetsdagar i anspråk av deltagarna. Kursen är avsedd för 1 eller 2 deltagare. Vid 2 deltagare görs uppgifterna tillsammans med gemensam inlämning.
Kurserna förutsätter att det finns en verksamhet som arbetar med Puls.

Blå distansutbildning av nyanställda
för personer som ska arbeta i projekt och uppdrag.
Pris: 4 900 SEK exklusive moms. Erbjudandet gäller enbart i Sverige. Kontakta oss för beställning och mer information.

Röd distansutbildning och coachning av nyanställda
för chefer som ska arbeta i produktteamet.
Pris: 6 900 SEK exklusive moms. Erbjudandet gäller enbart i Sverige. Kontakta oss för beställning och mer information.

Gul distansutbildning och coachning av nyanställda
för chefer som ska arbeta i portföljteamet.
Pris: 6 900 SEK exklusive moms. Erbjudandet gäller enbart i Sverige. Kontakta oss för beställning och mer information.

Distansutbildning av team

De 6 kurserna riktar sig till olika deltagare och bildar tillsammans ett komplett Pulsinförande.
Varje kurs består av ett flertal instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter.
Kurserna är utformade för att stärka samspelet i projekt, team och beslutsgrupper, vilket förutsätter att inlämningsuppgifterna genomförs som grupparbeten.
Resultatet från varje uppgift dokumenteras i en tillhandahållen mall eller som ett foto. Varje inlämningsuppgift avslutas med diskussion och återkoppling från Parmatur via videosamtal i MS Teams.

I varje kurs (med undantag för den kostnadsfria Prova på) ingår boken ”The Principles of Agile Mangement” för upp till 10 deltagare.

Blå distanskurs för en projektgrupp, inklusive projektledaren.
7 inlämningsuppgifter.
Projektgruppen förbereder vad de behöver för att arbeta som ett agilt projektteam, vilket gör det möjligt för dem att göra snabbare framsteg i projektet och ta bättre beslut.

Prova på ett steg i Blå distanskurs!
Inlämningsuppgift: Projektets målbild.
Gratis! Beställ här.

Gul distanskurs för ledningsgruppen.
6 inlämningsuppgifter.
Ledningsgruppen förbereder vad de behöver för att arbeta som ett agilt portföljteam samt införa ett agilt beslutsflöde i hela verksamheten.

Röd distanskurs för tekniska och kommersiella produktchefer på strategisk nivå.
9 inlämninguppgifter.
Produktcheferna förbereder tillsammans vad de behöver för att fungera som ett agilt produktteam, vilket gör det möjligt för dem att göra snabbare framsteg och ta bättre beslut.

Grön distanskurs för uppdragschef och uppdragsteam.
7 inlämningsuppgifter.
Uppdragsgruppen förbereder tillsammans vad de behöver för att arbeta som ett agilt team, vilket gör det möjligt för dem att göra snabbare framsteg och ta bättre beslut.

Orange distanskurs för resurschefer med personalansvar för medarbetare som allokeras till projekt och uppdrag.
4 inlämningsuppgifter.
Cheferna förbereder tillsammans vad de behöver för att veckovis allokera resurser till agila team, så att projekten kan göra snabbare framsteg. Cheferna får verktyg som gör det möjligt att utnyttja tillgängliga resurser bättre.