Kategoriarkiv: Parmatur

The agile organization – recension

Photo: Wikimeda Commons. Sgt. David S. Nolan, US Air Force

The agile organization: from informal networks to complex effects and agility är en bok av Simon Atkinson och James Moffat från 2005. 

Med stigande komplexitet har militären runt om i världen börjat förändra sig själva. Förmågan att hantera information i en allt mer turbulent omvärld har ökats, likaså förmågan att operera i olika nätverk. Militära operationer är inte en krigsmakt mot en annan, ofta är många olika militära organisationer inblandade alla med sina respektive ledning. Och i de flesta konfliktområden finns en rad ideella organisationer som är aktiva, vid sidan av det berörda landets olika myndigheter.

Fortsätt läsa The agile organization – recension

Myter om projekt – recension

Myter om projekt är en bok som Jesper Blomberg skrev 1998. Nu finns den i en ny uppdaterad utgåva.

Projekt har under lång tid framställts som en modern, obyråkratisk arbetsform helt överlägsen arbete i ”linjen”. Det var också detta jag fick lära mig i min första kontakt med projekt i slutet av 1980-talet. Projekt ska vara välstrukturerade och ha ett tydligt mål, en klar avgränsning och vara välplanerade. Ett framgångsrikt projektarbete är att hålla tids- och kostnadsbudget. Vidare hävdades det att projekt är den bästa arbetsformen om man vill ha nya innovativa produkter.

Idag har de flesta någon gång arbetat i projekt och känner förmodligen igen beskrivningen ovan. Det enda problemet med den är att den inte är sann.

Fortsätt läsa Myter om projekt – recension

Processer myter och fakta

Mångdimensionell struktur (t.ex. en agil organisation) ger upphov till ordning genom självorganisering.
Mångdimensionell struktur (t.ex. en agil organisation) ger upphov till ordning genom självorganisering.

Att definiera processer i organisationen har i flera årtionden framställts som den optimala lösningen för att uppnå effektivitet och produktivitet. Inget kan vara mer fel. Processer leder snarare till ökad röra och sämre lönsamhet.

Processer i folktron

Det finns mycket mytbildning kring processer. Begreppet föddes en gång på 1920-talet för att beskriva interaktionen mellan människor, men används nu för att byråkratisera verksamheter.

Fortsätt läsa Processer myter och fakta

Agilt strategiarbete

Adaptivt-system-AnsoffAgilt strategiarbete är att skapa en strategi ner det behövs, just-in-time. Agilt avser att skapa möjligheter och att utnyttja möjligheter, att vara snabbrörlig.

Begreppet strategi kommer från antikens Grekland och är dels hämtat från ordet strategia som betyder att välja utgångspunkt och mål i krig samt att leda truppernas rörelser under krigsoperationen,. Dels kommer det från strategos som avser fältherren. Strategi för ett företag innebär att definiera nuläge och mål samt vilka ”rörelser” som behövs för att ta sig till målet.

Fortsätt läsa Agilt strategiarbete

Socioteknik och lean har mycket gemensamt

Teknisk struktur bilder grunden för den sociala organisationen
Teknisk struktur bilder grunden för den sociala organisationen

Lean är arbetsform som stöder decentraliserade och självorganiserade team. Socioteknik och lean har en stark koppling.

Det riktas kritik mot lean från olika håll för att arbetssättet orsakar stress och dålig arbetsmiljö. En del svenska forskare kopplar ihop lean med pånyttfödd taylorism. En delförklaring till kritiken finns i att mycket som saluförs under etiketten lean, egentligen stammar från taylorism och byråkratiska traditionen. Resultatet av detta finns dokumenterat i boken Lean i Arbetslivet.

Fortsätt läsa Socioteknik och lean har mycket gemensamt