Kategoriarkiv: Komplexitet

Komplexitetsforskning är ett område som beskriver beteenden för komplex adaptiva system inom biologi, fysik, ekonomi och organisationer. Komplexa system kännetecknas av icke-linjärt beteende, dvs. systemets egenskaper kan inte avgöras genom att studera delarna. Ett komplext system är självorganiserande, emergent, adaptivt och utvecklas genom evolution.

ISO 9001 och lean kompletterar varandra

ISO 9001 och lean går utmärkt att kombinera. Med ISO 9001 visar man upp att man har kontroll i det man gör. Med lean skapar effektivitet.

Jag får ibland frågan om lean i produktutveckling går att kombinera med ISO 9000. Svaret är kort. Javisst! ISO 9000 förväntar sig en grundläggande ordning och reda, att man har kontroll på det man gör. Och det är just vad man får med Parmaturs puls – man får kontroll.

Fortsätt läsa ISO 9001 och lean kompletterar varandra

Nackdelar med projektarbete

Nackdel med projektarbete är att det skapas avstånd mellan människor
Nackdel med projektarbete är att det skapas avstånd mellan människor

Nackdelar med projektarbete är dels att många projektmodeller är baserade på byråkratiska traditioner, dels att projektarbetsformen saknar strukturer för övergripande samordning. Det behövs en multiprojektledning. 

På 1960-talet uppstod idén om strategiarbete som en storskalig planeringsprocess. Denna skulle resultera i en årlig uppdaterad strategi för företaget. En tidig kritiker var Henry Mintzberg. Han menade bl.a. att denna typ av planering är kontraproduktiv. Företaget får en toppstyrning som snarare förhindrar framväxande av nya strategier. Planerna verkar snarare som en konserverande kraft än som en förändringskraft. Man tittar i backspegeln men springer framåt (se också inlägg om Handelsbanken). Henry Mintzbergs kanske mest kända bok heter Rise and fall of strategic planning.

Fortsätt läsa Nackdelar med projektarbete