Agil Projektledning med Puls

Agil Projektledning med Puls svarar på frågan vad som krävs för att kunna genomföra utvecklingsprojekt på så kort tid som möjligt.

Köp som tryckt bok här. ISBN 978-91-639-0696-1. Det går också bra att maila beställningen till info@parmatur.com. Ange bok eller böcker du vill ha, antal av varje och din adress.

E-bok ISBN 978-91-637-8171-1. Ändringslogg och forum finns här (du rekommenderas att prenumerera på forumet eftersom vi uppdaterar automatiskt).

Agil Projektledning med Puls
Agil Projektledning med Puls

Agil Projektledning med Puls syftar till att ge svar på frågan om vad som krävs för att kunna genomföra utvecklingsprojekt så att målen uppfylls på så kort tid som möjligt med begränsade resurser.
Det har skrivits mängder med böcker om projekt, projektarbete och projektledning. De flesta har betraktat projekt som autonoma enheter.

Anslaget i projektlitteraturen har ofta utgått från den byråkratiska traditionen. Resultatet har blivit problem med överbelastning och splittring, byråkrati och trögrörlighet i arbetet samt strategier och projektmål som inte hänger ihop.

Utgångspunkten i Agil Projektledning med Puls är att utvecklingsprojekt är en del av en större verksamhet, inte isolerade öar. Projekten ska å ena sidan vara decentraliserade, men å andra sidan ska verksamheten prioriteras och fokuseras. Strategiskt arbete måste gå hand i hand med det operativa arbetet, vilket gör projekten semi-autonoma.

Produktutveckling är transformering av en möjlighet på marknaden till en ny produkt hos kunden. Möjligheten kan ha skapats av företaget själv eller uppstått spontant på marknaden vilket företaget utnyttjar. Produktutveckling förutsätter att verksamheten har förmåga att skapa affärsmodeller, etablera samverkan med kunder, leverantörer, distributörer och andra intressenter samt utveckla och vårda produkter och produktionssystem. Projekt och uppdrag är angreppsätt som används för att realisera verksamhetens strategi. Detta sätt att se på projekt förvandlar projekt från isolerad öar till integrerande delar i verksamheten.

Boken ingår i serien Innovativ produktutveckling tillsammans med Agil Organisering med Puls och Agil Multiprojektledning med Puls.

Om Puls

Puls är en agil modell som bygger på metoder och erfarenheter utvecklade inom olika områden. Från tillverkningsindustrin kommer just-in-time och lean-tänkandet, från militären uppdragstaktik samt från IT-sektorn korta stå-upp-möten. Sammanhållande i Puls är komplexitetsteorin som ger en vetenskaplig grund att stå på. Puls har utvecklats av Parmatur sedan millenniumskiftet och används idag av många företag och organisationer. Basversionen av pulsmodellen finns under Creative Commons (läs villkoren).

Agil Projektledning med Puls är en omarbetad version av Synlighet och Samspel.

Lämna ett svar

Agila organisationer