Agil Organisering med Puls

Agil Organisering med Puls svarar på frågan vad som krävs för att kunna organisera en verksamhet för att utveckla innovativa produkter.

Av Ulla Sebestyén, författaren till Årets Projektledarbok 2016.

Köp som tryckt bok här. ISBN 978-91-639-2460-6. Det går också bra att maila beställningen till info@parmatur.com. Ange bok eller böcker du vill ha, antal av varje och din adress.

Agil Organisering med Puls

Agil Organisering med Puls

Ett företags tillväxt och lönsamhet beror till stor del på vilka produkter det kan erbjuda. Nya produkter med innovativa och attraktiva lösningar kan på kort tid förändra en marknad i grunden. Det gör att kraven på utvecklingsverksamheten ökar, när förändringstakt och komplexitet i omvärlden stiger. Det räcker inte längre med att utveckla produkter, det gäller också att skapa och utnyttja nya möjligheter i ett högt tempo.

Vilka egenskaper hos en verksamhet främjar anpassning till ändrade förutsättningar? Vilka mekanismer styr hur en organisation omvandlar sina resurser till värdeskapande arbete? Hur skapas en kreativ förmåga som kan leda fram till innovationer? Kort sagt, hur ska en kunskapsdriven verksamhet organiseras för att bli framgångsrik?

Boken behandlar de grundläggande mekanismer som styr effektivitet och produktivitet. Slutsatserna vilar på fysikaliska teorier för komplexa system. Förståelsen för att det finns ett samband mellan fysik och arbetseffektivitet har under senare år medfört ett paradigmskifte inom organisationsteorin.
Baserat på teorierna presenteras en organisationsstruktur uppbyggd som ett nätverk av pulsmöten. Till denna struktur kopplas visuella arbetsmetoder som främjar samarbete och mångfald i självorganiserande team. Visualisering av resultat, problem, planer, beslut och aktuellt läge i ett gemensamt pulsrum skapar mönster, som används för att ta dagliga beslut och för att kanalisera företagets ansträngningar i önskad riktning.

Agil Organisering med Puls är en uppföljare till Agil Multiprojektledning med Puls, som utnämnts till Årets Projektledarbok 2016 av Svenskt Projektforum.

Lämna ett svar

Agila organisationer