Böcker om puls och agila organisationer

Parmatur utvecklar post-moderna metoder för puls och pulsmöten i agila decentraliserade organisationer. I våra böcker ger vi en beskrivning av agil styrning med Puls som organisationsmodell.

Det Agila Företaget: fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?En första introduktion till agil styrning finns i boken Det Agila Företaget av Lennart Francke och Göran Nilsson (utgiven av Roos & Tegnér).  Boken förklarar skillnaden mellan mekanistisk styrning, och agil. Vidare beskrivs vertikal styrning (kontroll och uppföljning) och horisontell styrning (kundfokus).

Boken Agil Organisering med Puls visar hur agil styrning kan organiseras med exempel produktutveckling (kunskapsarbete). En agil organisation ska klara dels vertikal, dels horisontell styrning och samtidigt ha en hög flexibilitet. Den organisationsmodell som används är baserad på mötesplatser, speciellt pulsmöten där beslut och planering sker i realtid.

E-bok Agil Organisering med Puls

Tryckt bok Agil Organisering med Puls 

Boken Agil Multiprojektledning med Puls ger en utförlig beskrivning av framförallt det horisontella, kundfokuserade, strategiska arbetet med produktutveckling som exempel.

 

E-bok Agil Multiprojektledning med Puls

Tryckt bok Agil Multiprojektledning med Puls

Finns också på engelska Agile Multi-project Managemenet (länk till vår engelskspråkiga webb). Går att beställa via Amazon.

Boken Agil Projektledning med Puls beskriver det operativa arbetet i projekt och uppdrag.

 

 

E-bok Agil Projektledning med Puls

Tryckt bok Agil Projektledning med Puls

Beställ direkt från oss här.

Böckerna går också beställa från Adlibris och Bokus.

 

 

Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePrint this page

Agila organisationer