Böcker om puls och agila organisationer

Parmatur utvecklar post-moderna metoder för puls och pulsmöten i agila decentraliserade organisationer. I våra böcker ger vi en beskrivning av agil styrning med Puls som organisationsmodell.

Agil Produktutveckling (på svenska)

Böckerna går också beställa från Adlibris och Bokus.

Boken Agil Organisering med Puls visar hur agil styrning kan organiseras med exempel produktutveckling (kunskapsarbete). En agil organisation ska klara dels vertikal, dels horisontell styrning och samtidigt ha en hög flexibilitet. Den organisationsmodell som används är baserad på mötesplatser, speciellt pulsmöten där beslut och planering sker i realtid.

Tryckt bok Agil Organisering med Puls 

Boken Agil Multiprojektledning med Puls ger en utförlig beskrivning av framförallt det horisontella, kundfokuserade, strategiska arbetet med produktutveckling som exempel.

Tryckt bok Agil Multiprojektledning med Puls

Boken Agil Projektledning med Puls beskriver det operativa arbetet i projekt och uppdrag.

Tryckt bok Agil Projektledning med Puls

Agile Product Development (English)

Boken Agile Multi-project Managemenet (länk till vår engelskspråkiga webb) är den engelska versionen av Agil Mupojektledning med Puls. Går att beställa via Amazon.

Beställ direkt från oss här.

Agile Pulse är organisationsmodellen som Puls utgår ifrån. Agile Pulse kan användas under creative commons (Pulsguiden används under licens). Finns som tryckt bok respektive e-bok hos Amazon.

Agila organisationer