Blå distanskurs

Blå distanskurs för en projektgrupp, inklusive projektledaren.
Beställ här.

Projektgruppen förbereder tillsammans vad de behöver för att fungera som ett agilt team. Det inkluderar mål och planer, samt en projektpulstavla och rutiner för att arbeta med dessa verktyg. Resultaten och den gemensamma förståelsen som uppnås gör det möjligt för projektgruppen att göra snabbare framsteg i projektet och ta bättre beslut.

De sju inlämningsuppgifterna nedan kommer att genomföras steg för steg.

NulägeGemensam förståelse för aktuella problem och arbetsflöden.
Projektets målbildEn tydlig beskrivning och en gemensam förståelse för de resultat som projektet ska leverera och vilka effekter som förväntas av dessa resultat.
SynkroniseringsplanEn övergripande plan med delresultat, resurser och leveranstidpunkter för varje arbetspaket.
AktivitetsplanEn detaljerad plan med arbetsuppgifter som behöver göras för att uppnå ett specifikt delresultat.
ProjektpulstavlaMål, planer och aktuellt läge för projektet visualiseras på en whiteboard för att underlätta samarbetet i projektgruppen.
ProjektpulsmötenEn agenda som beskriver hur projektet kommer att genomföra sina projektpulsmöten.
Godkännande av delresultatEn rutin som beskriver hur projektet kommer att godkänna och stänga delresultat.

Prova ett steg i Blå distanskurs!
Inlämningsuppgift: Projektets målbild.
Gratis! Beställ här.