Beställ Blå provapå

För att beställa ett steg i online utbildningen Blå distanskurs med inlämningsuppgiften Projektets målbild fyller du i uppgifterna nedan.
Vi kontaktar dig så snart vi har fått din beställning.

Kursmaterialet består av metoden Project goals från Parmatur Pulse och en PowerPoint mall. Materialet levereras online.

Pris: Gratis.
Erbjudandet gäller enbart i Sverige.