Appar

Håll dina projekt i trim genom att använda apparna från Parmatur.

  • Parmatur Pulse App: single user
  • Parmatur App: multi-user

Kontakta oss för en demo!

Parmatur Pulse App (single user)

Parmatur Pulse-appen ger dig alla metoder från Parmatur Pulse-modellen och följer även hälsostatus för dina projekt.

Appen är gratis för att följa projektens hälsostatus.

Appen följer aktuell framdrift (completion rate), nödvändig framdrift (needed rate), framsteg (progress) och beräknar ett datum då projektet kommer att slutföras.

Terms & Conditions.

Privacy Policy.

Parmatur App (multi-user)

Med Parmatur-appen har du pulsrummet i din hand.
Parmatur-appen är en prenumerationstjänst.
Det finns tre nivåer: Basic, Standard och Multi-site.

Basic: ett pulsrum med upp till 5 projekt samtidigt.
Standard: ett pulsrum med upp till 15 projekt samtidigt.
Multi-site: upp till 4 pulsrum med upp till 30 projekt totalt samtidigt.
Kontakta oss om du behöver en anpassad prenumeration.

En användare registrerar sig som administratör och betalar prenumerationsavgiften. Därefter kan fler användare läggas till inom samma prenumeration. Nuvarande avgift för Basic är 2 euro per år.

Kontakta oss för att få åtkomst som demo-användare.

Parmatur-appen följer hälso-status hos alla pågående projekt i din portfölj och ger realtidsdata med tidiga varningssignaler.

Appen följer slutförda delresultat (rate), osäkerhet (uncertainty) och samarbetsförmåga (interaction).

Styrtal såsom resursutnyttjande, leveransprecision och portföljomsättning presenteras i portföljvyn.

Denna vy visar pågående och slutförda projekt inom ett fokusområde och hur de bidrar till affärsmålet. Varje projekt är indelat i slutförd andel (Completed contribution) och andel som återstår (To be done contribution), beräknat utifrån andelen slutförda delresultat.

Indata varje vecka från projekten presenteras i en projektportfölj. Här finns beräknade slutdatum med tidiga varningar om potentiella förseningar.

Läs mer här (health check), här (product view) och här (pulse room in your hand).

Kontakta oss för skräddarsydda analyser av er data för att accelerera era projekt.

User manual online.

Terms & Conditions.

Privacy Policy.