Kategorier
agil organisation Innovationer

Outsourcingens tid är förbi

Sandy Munro och Cory Steuben diskuterar vad de såg på Tesla Investor Day in Austin, 2023.

När jag började arbeta på min första anställning i ett stort industriföretag i början på 1980-talet fanns en stark trend att outsourca allt möjligt. Till en del var detta rimligt, då företaget hade gjort allt från att laga mat för de anställda till att städa. Det fanns andra som kan detta mycket bättre. Men i denna iver att utlokalisera åkte en massa saker med som rimligen borde stannat i huset. Företaget tillverkar då som nu produkter i stora volymer att det kan betraktas som en processindustri. Alltså måste företaget vara bra på att utveckla sina processer, vid sidan av produkterna. Denna kunskap går inte att outsourca utan att detta får stora interna negativa konsekvenser. Det kanske inte syns i det korta perspektivet, men på sikt kommer det avspegla i resultatet.

Nu kan detta vara svårt att se i ett enskilt företag, det är nödvändigt att titta på hur lönsamheten utvecklas i alla företag. För några år sedan gjorde Deloitte en studie av hur ny teknik påverkade lönsamheten i industriföretag. Eftersom många tekniker, i synnerhet inom elektronik och IT, sjunkit i kraftigt i pris, borde detta påverka företagens lönsamhet positivt. Men någon sådan utveckling finns inte, lönsamheten mätt som räntabilitet på totalt kapital har sjunkit sedan 1960-talet. Dessa siffror visar att vi gör något fundamentalt fel i hur vi driver företag.

Det finns två sätt att öka lönsamheten, dels att öka produktens värde för kunden, dels optimera processen för att successivt eliminera kostnader. För att företaget ska kunna göra processförbättringar som sänker kostnaden är det nödvändigt att de ansvarar för processerna själv. Det går inte att i det långa loppet outsourca komponenter till låglöneländer och fortsätta få lägre kostnader. Kanske ser outsourcing ut som en bra affär i kalkylen, men då har inte hänsyn tagits till att företaget samtidigt tappar kontrollen över sin framtid. Ju mer som outsourcas, desto mindre kontroll har företaget över sina produkter och sin tillverkningsprocess. Det går inte göra allt själv, men det är uppenbart att det angreppssätt som majoriteten av företag använder idag inte fungerar.

Ett exempel på en industri där outsourcing gått för långt är bilindustrin. I stort sett tillverkas samma produkt idag som för 100 år sedan, med samma tillverkningsprocess. Bilarna har stegvis blivit bättre, så har också tillverkningsprocessen. Tillverkarna har försökt sänka kostnaderna genom outsourcing till låglöneländer, något som tog fart från 90-talet och framåt, men successivt har bilarna också blivit allt dyrare. Dessa misslyckade bilar kallas premium.

Inom bilindustrin har det saknats stora tekniska genombrott, ända fram till att Tesla började rita om spelplanen. Tesla har under sin korta livstid hunnit ändra förutsättningarna för hela fordonsindustrin. Elbilar var tidigare en nischprodukt som några företag tagit fram för att tillfredsställa politiker och miljörörelsen, inte en produkt som skulle ersätta den gamla. Med Tesla har detta helt förändrats, nu är elbilar i snabb takt på väg konkurrera ut den gamla tekniken.

Men Tesla har inte nöjt sig med att bara tillverka en elbil, de vill göra elbilar till en transportlösning som alla människor på jorden har råd att använda. Därför konstruerar de nu om allt från brytning av mineraler till hur bilen tillverkas. Genom att göra bilarna självkörande, kommer de att kunna erbjuda taxiresor till ett väsentligt lägre pris än vad en resa med egen bil kostar idag. Kanske kommer Teslas robottaxi-tjänst kunna konkurrera med kollektivtrafiken i pris. Oavsett vilket, så kommer robottaxi att stöpa om marknaden i grunden. Många av de gamla företagen kommer att gå under.

Det finns flera samverkande faktorer som driver på outsourcingen från företag. Kortsiktigt lönsamhetstänkande är en, men inte den enda och kanske inte heller den viktigaste. Idag är det svårt att få saker gjorda i ett företag, det finns allt för mycket motstånd. Det gamla sättet sitter i väggarna. Problemet här är att ledningen tillåter en tröghet att cementeras. Deras viktigaste uppgift är att motverka att företaget blir ett byråkratiskt monster. VD och ledningsgruppen är de enda som har sådant inflytande att de kan bekämpa stagnation. När saker började urarta i byråkrati, måste VD och ledning gå in och så att säga banka till systemet med en hammare. Annars urartar saker och ting i ändlösa strider mellan olika grupper som skaffat sig en egen agenda.

En av fallgroparna som nästa alla företag råkar ut för, är organisationsscheman. De ritas med utgångspunkt från hur ansvar fördelas i en linjeorganisation. Men det går inte arbeta enligt en sådan struktur eftersom det omedelbart leder till uppdelning i konkurrerande stuprör, det visade forskningen redan i början av 1900-talet.

För att inte hamna i byråkrati och interna revirstrider är det nödvändigt att använda en agil organisation som är baserad på ”task force” och uppdragstaktik. Med task force menar vi att en grupp sätts samman för ett visst uppdrag. Det kan vara en projektgrupp eller en grupp på ledningsnivå. Grupper och sammansättning skiftar hela tiden beroende på dagsaktuella uppgifter, även om vissa grupper, som ledningsgruppen, kan vara oförändrad under en längre tid.

Uppdragstaktik, som utvecklats av militären, innebär att gruppen opererar självständigt inom ramen för ledningens intention. De planerar och utför uppgiften självständigt.

I Parmatur Puls bygger vi organisationer utifrån ett nätverk av beslutsmöten. Det alltså inte relationer mellan människor som utgör vår organisation, det är relationerna mellan beslutsmötena. Varje grupp har sitt beslutsmöte, alla beslutsmöten är länkad i ett nätverk. Beslutsmötena utformas som dagliga pulsmöten, vilket ger verksamheten en hög bandbredd i sitt beslutfattande och agerande.

Tack vare Parmatur Puls motverkas tendenser till byråkratisering och revirtänkande, vilket i sin tur öppnar för att utveckla produkter och processer internt i företaget.

Agil Organisation för R&D och leveransprojekt

Av Jan-Erik Sebestyén

Innovation enthusiast and management consultant in agile organization and strategic work.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s