Kategorier
Innovationer

Vinna eller försvinna under 20-talet

För 100 år sedan inleddes det som eftervärlden kom att kalla Det glada 20-talet eller The Roarin’ 20s på engelska. Det var ett årtionden när många nya tekniker slog igen på samma gång. Bilar, bussar och lastbilar blev en allt vanligare syn på ett vägnät som snabbt växte i omfattning. Telefoni och elektrifiering bidrog till en transformering av samhället. För företag och investerare blev 1920-talet en omtumlande resa. De nya teknikerna öppnade för många nya möjligheter, men också för en rad existentiella hot. Tempot var högt, samhällsförändringarna stora och festerna glada. I efterhand kan vi konstatera att förändringarna var större än samtiden kunde hantera.

Så stora teknologiska förändringar som under 1920-talet har vi inte haft sedan dess. Automatisering, lean produktion, datorisering och internet har medfört förändringar för företag och samhälle, men inte av samma magnitud. Enligt ARK Invest, som investerar i innovationsföretag, står vi nu inför en serie teknologiska förändringar som tillsammans kan bli större än för 100 år sedan. Att samhället inte är förberett för att hantera oväntade händelser har vi sett under pandemin. Men hur är det med ditt företag? Har ni förmågan att accelerera ert strategi- och utvecklingsarbete så att ni blir en av vinnarna?

Under de senaste 250 åren har flera vågor av nya teknologiska plattformar bidragit till att förbättra levnadsvillkoren och förändra samhället i grunden. De största förändringarna har kommit från ångmaskinen och elektriciteten, men även andra innovationsplattformar som telefoni, bilar, järnvägar, kemi, lean produktion, datorer och internet har haft stor påverkan. För många företag har konsekvenserna av dessa tekniska genombrott varit betydande. En del har inte klarat av att navigera rätt och följaktligen gått under.

Få av dessa förändringar har kommit som en blixt från klar himmel. Det tar tid att bygga upp infrastruktur för försäljning, tillverkning och logistik. Ingen har glädje av en telefon om det inte finns telefonlinjer att koppla upp den mot. Inte heller har någon glädje av en bil med explosionsmotor om det inte finns bränsle att få tag i eller om ett vägnät saknas. Det krävs ofta mer utvecklingsarbete och större investeringar för att bygga upp infrastrukturen än att utveckla produkten som kunden använder. Men det visar sig av historien vara svårt att förstå omfattningarna av pågående förändringar.

Fem innovations plattformar och 14 teknologier enligt ARK Invest

Ark Invest har definierat fem innovationsplattformar som de menar kommer att vara de områden som sätter agendan för disruptiva förändringar på marknaden de kommande årtiondena. De fem områdena är DNA sekvensering, robotar, energilagring, artificiell intelligens (AI) och blockkedjeteknik.

Inom varje område har ARK Invest definierat kritiska teknologier som exempelvis molntjänster inom AI, friformsframställning (3D printing) inom robotar och batterisystem inom energilager. Det finns överlapp mellan de kritiska teknologierna där AI står i centrum. Det är därför inte förvånande att många av de företag som ARK Invest investerar i har AI som en central del i sin strategi. Exempelvis skapar Spotify idag individuellt anpassade spellistor med AI, Tesla och Waymo använder AI för att tillverka självkörande bilar och Roku använder AI för anpassad annonsering.

Dessa teknologier har alla sett dagens ljus de senaste 20-25 åren. Sedan dess har tekniken förfinats, volymerna ökat och infrastruktur byggt upp. Exempelvis inom batterisystem har litiumbatterier anpassats för att användas i bilar, batterifabriker byggts och gruvor öppnats. Nya biltillverkare har etablerat sig för att dra nytta av möjligheterna samtidigt som en infrastruktur för att kunna ladda bilarna längs med vägarna håller på att byggas ut i snabb takt. Det är enkelt att se trenden och dra rimliga slutsatser om elektrifiering av bilar och transporter. Men alla följdverkningar och konsekvenser av förändringarna är inte möjliga att förutse eftersom de beror på hur olika aktörer kommer att agera.

Enligt ARK Invests bedömning kommer de fem innovationsplattformarna tillsammans med de 14 teknologierna att lägga grunden för en av de största disruptiva förändringarna som någonsin skett. Det är därför nödvändigt att redan idag förbereda sitt företag för att bli en del av framtiden.

De fem innovationsplattformarna som ARK Invest pekar ut är alltså både hot och möjligheter för företagen. När självkörande bilar blir verklighet kommer det påverka en lång rad branscher. Att transport- och distributionsföretag som inte har självkörande bilar kommer få svårt att konkurrera är uppenbart. Men själkörande bilar är också ett existentiellt hot mot dagens kollektivtrafik. Vem vill åka tunnelbana, buss, spårvagn eller pendeltåg om det kostar ungefär lika mycket att ta en Robottaxi (självkörande taxi)? I synnerhet om resan med Robottaxi går betydligt fortare eftersom den kör dörr till dörr. Det kanske låter otroligt att dagens kollektivtrafik skulle försvinna. Men det har hänt förut. För 100 år sedan utgjordes Stockholms kollektivtrafik av ett stort nätverk av ångbåtslinjer. I slutet av 1920-talet hade dessa i princip konkurrerats ut av bussar, spårvagnar och en snabbt framväxande privatbilism. Idag finns knappt ens minnet kvar av denna tid, även om det fortfarande finns några linjer och fartyg kvar.

De fem innovationsplattformarna kan komma att förändra förutsättningarna i snart sagt alla branscher och områden. Många av dessa förändringar kommer att vara indirekta. Exempelvis så använder SpaceX sin förmåga att återanvända raketer för att bygga ett satellitbaserat Internet som gör det möjligt för miljontals människor som idag saknar uppkoppling att få tillgång till bredband. Vad detta kommer att leda till är omöjligt att förutse, men det kommer att leda till nya affärsmöjligheter för en rad företag.

Detsamma gäller inom alla andra områden. Energilagring och AI kan komma att förändra elmarknaden. Blockkedjeteknik och AI kommer att förändra förutsättningarna för bank och finans. DNA sekvensering och genredigering kan få stor påverkan på vård och omsorg eftersom tidiga diagnoser och revolutionerande behandlingar kan förändra vårdbehovet. Verkstadsföretag som sysslar med bearbetning kommer i allt större utsträckning få anpassa sig till snabbt sjunkande kostnader för 3D printing och nya typer av robotar.  

Det vi kan lära oss från 1920-talets teknikboom är att många företag till slut slås ut, vilket kan leda till omfattande arbetslöshet och sjunkande BNP. Många av oss luras att uppfatta världen som tämligen statisk, eftersom det finns långa perioder med små förändringar och stadig uppgång. Men dessa stabila perioder avlöses alltid av korta perioder där mycket händer på samma gång.

Företag och medarbetare som vill vara med och forma framtiden (eller åtminstone överleva), måste utforma sin organisation för ett snabbt förändringstempo. En del företag arbetar redan med ett högt tempo i produktutvecklingen eftersom de verkar i en snabbrörlig bransch. Branscher med snabba omställningar hittar vi framförallt inom områden som utvecklats mycket de senaste årtiondena, såsom Internet och telefoni. Branscher utan förändringsvana är t ex verkstadsföretag som formades under årtionden omkring 1920, och som sett ett relativt lågt förändringstempo sedan dess.

Typiskt för förändringsovana företag är att de inte har produktutveckling som en central strategisk del av sin verksamhet. Det är idag lätt att hitta platsannonser med ”säljorienterad VD”. En VD inriktad på produktveckling är däremot mera ovanlig. Om ARK Invest har rätt i sina antaganden så måste företagen lägga sin tonvikt på produktutveckling. Vi kan se ett exempel i SpaceX där Elon Musk är både VD och utvecklingschef, medan den operativa verksamheten sköts av COO Gwynne Shotwell. Företagsledningen i SpaceX är den entreprenöriella nivån, medan COO och hennes organisation administrerar företaget och ser till att pengarna flyter in. Många företagsledningar idag är bara administratörer.

SpaceX sköter tranport av astronauter och förnödenheter till och från ISS på uppdrag av NASA. Detta är en krävande verksamhet som enkelt kan ta all tid från företagsledningen. Genom att lägga ansvaret på en COO och hennes organisation, kan de ta hand om den löpande vardagen medan den övriga ledningen kan koncentrera sig på att uppnå företagets vision. SpaceX har på några få år gått från ett startupp-företag till en ledande aktör inom rymdfart, och det första privata företaget som skickar upp människor i rymden. SpaceX använder minst tre kritiska teknologierna: återanvändbara raketer, AI och 3D printing. Innovationer har skapat SpaceX och kommer att vara fortsatt nödvändiga för att komma hela vägen till Mars och vidare ut i solsystemet. Om SpaceX löser hur människor kan bo och arbeta på Mars, kommer de också ha löst en rad fundamentala miljöproblem som vi idag har här på jorden.

Volym är grundvalen för att åstadkomma en disruptiv förändring. Enligt Wrights lag så sjunker kostnaden när volymerna går upp. Exempelvis så sjunker kostnaden för litiumbatterier med 28 % varje gång volymerna dubblas. Med sjunkande kostnader uppstår förändringar. ARK Invest följer alla företag de investerat i och hur de lyckas med att få ner kostnaderna via ökade volymer. ARK Invests största innehav är, när detta skrivs, i teknikföretaget Tesla. Ökade volymer och kostnadsbesparingar genom nya innovativa lösningar har kännetecknat Tesla under företagets korta existens. Målet är att kunna producera flera miljoner bilar 2024. För att nå dit kommer Tesla att behöva hitta nya billigare sätt att tillverka elbilar och batterier. När ARK Invest pratar innovationer är det volymprodukter de avser, inte ”nice to have features”, eftersom det är i volymerna som de stora vinsterna och de stora förändringarna finns.

Framtiden går inte att förutse, i synnerhet inte i turbulenta tider. Vi träffar ibland på företag vars strategiska planer enbart är en projektion av de senaste årens historia. Det kommer inte att fungera under 20- och 30-talen. Företagsledningar, både i dotterbolag och på koncernnivån, måste definiera en strategisk inriktning och dedikera merparten av sin tid på att förverkliga den. Det är ett arbete som kräver dagligt beslutsfattande för att hålla verksamheten fokuserad och undvika distraktioner.

Parmatur har definierat tre framgångsfaktorer som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna hålla ett högt innovationstempo: 1) fokusering på den strategiska inriktningen, 2) ett beslutsfattande som involverar alla nivåer och 3) vertikal integration.

Slutsatser

Innovationsplattformar har stor påverkan på företagens affärsmodell, i synnerhet i turbulenta tider.

ARK Invest pekar ut fem plattformar och 14 teknologier som de menar kommer att leda till den största disruptiva perioden någonsin. Alla företag måste skaffa sig kontroll på de hot och möjligheter som de medför och förbereda sig för att kunna agera.

För att navigera rätt i perioder med stora och snabba förändringar krävs att företagsledningen fokuserar på strategi och produktutveckling samt ständigt utvecklar sin affärsmodell. Att enbart köpa ny teknik från en katalog eller arbeta med småstegsförbättringar av befintliga produkter, räcker inte på långa vägar.

Verksamheten måste ha förmågan att ta beslut, agera och uppnå resultat. Att göra nya saker kommer att generera många problem och motgångar, det vill säga återkoppling som är grundläggande för lärande. Därför krävs det att ledningen aktivt leder utvecklingsarbetet genom sitt arbete.

Företagens organisation måste formas så att strategi- och produktutveckling står i centrum. Produktion och försäljning är viktigt, men får inte dominera ledningens vardag.

ARK Invest kritiska teknologier per innovationsplattform

Blockchain: Blockchain, Frictionless Value Transfer

Energy Storage: Autonomous Mobility, Battery Systems

DNA Sequencing: Sequencing Technology, Gene Editing, Immunotherapy

Robotics: Adaptive Robotics, 3D Printing, Reusable Rockets

Artificial Intelligence: Neural Networks, Mobile Connected Devices, Cloud Computing, Internet of Things      

Källa: Bloomberg Markets and Finance intervju med Cathie Wood (youtube) och Youtube kanalen Ticker Symbol: YOU.

Av Jan-Erik Sebestyén

Innovation enthusiast and management consultant in agile organization and strategic work.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s