Digitala Pulstavlor

I en del organisationer finns ett behov av att kunna köra pulsmöten digitalt över internet, som komplement till videomöte. Någon bra lösning för att lösa detta har inte funnits, förrän nu.

Genom att använda pekskärmar 55 tum eller större med InGlass och FlatFrog Boards har digitalt Puls gått från dröm till verklighet.

I filmen ovan visar vi möjligheterna på projekt, produkt och portfölj pulstavlan. Det går att skriva och flytta ”post-its” på liknande sätt som en whiteboard, det går skriva i mallar och det går markera med magneter.

Det vi gör på vår digitala tavla skulle kunna speglas på en digital tavla, någonstans i världen.

Det finns några småsaker som behöver justeras, och integrationen med MS Office behöver utvecklas. Men sammantaget är detta en jättesteg mot bra fungerande Cyber Pulstavlor.

I filmen ovan använder vi en Samsung 55 tums flip (det går dock inte rotera skärmen i verkligheten), kopplad till en PC med anständig prestanda och appen FlatFrog Boards från Microsoft store.

Relaterade inlägg

Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i... Agil nätverksorganisation är ett nytt sätt organisera en verksamhet på. En agil nätverksorganisation kan hantera komplexa ärenden i högt tempo. Und...
Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer... Den bästa sättet skapa tvärfunktionellt arbete är med hjälp av en fraktal, skalfritt, nätverk. En sådan organisation blir snabbrörlig, agil. Tv...
Återkoppling och lärande underlättas av pulsmöten... Återkoppling och lärande är delar i anpassning. Återkoppling ska göras begriplig. Handlingsalternativ tas fram. Beslut ska fattas. I detta uppstår...

Kommentera