Pulsrummet i din hand

Pulsrummet i din hand

Dagens Industri skriver från sin konferens Industri 4.0 om Bolidens VD Lennart Evrell, som visar att han på scen kommer åt Aitikgruvans kontrollrummet via sin Ipad.

I ett kontrollrum styr och övervakar personalen de maskiner som arbetar. I ett kontrollrum finns visualiserad information som inhämtas från sensorer och kameror, och som används för att ha uppsikt över processer, identifiera problem, fatta beslut och agera snabbt i kritiska lägen.

Ett pulsrum har stora likheter med ett kontrollrum. Skillnaden är att här visualiseras läget för utvecklingsarbetet, inte produktionsutrustningen.

I pulsrummet finns representationer av det strategiskt arbete såsom segmentering och affärsmål, liksom operativt arbete som drivs i projekt och korta uppdrag. I ett pulsrum kan du se mål, planer, beslut och status för varje team på deras pulstavla. Varje pulstavla uppdateras dagligen vid teamets pulsmöte, vilket innebär att den totala bilden i pulsrummet ständigt ändras under dagen för att spegla aktuell situation i utvecklingsverksamheten som helhet. Den visualiserade informationen vägleder arbete och beslut för all personal som är involverad. Därmed kan gemensamma ansträngningar fokuseras och kritiska situationer hanteras.

Kontrollrum och Pulsrum

Jag har lite svårt att se vad VD för Boliden ska ha sitt ”kontrollrum i handen” till. Däremot har jag lätt att se vilka fördelar ”pulsrummet i din hand” skulle ge, eftersom en stor koncern såsom Boliden driver utvecklingsarbete på många olika platser och med olika syfte.

Puls i din hand

Generellt delar jag upp utvecklingsarbete i kunddriven produktutveckling respektive internt driven utveckling.
Kunddriven produktutveckling omfattar tidig forskning och teknikutveckling, utveckling av nya produktplattformar och nya produktmodeller samt anpassning av produkter till specifika kundbehov.

Internt driven utveckling omfattar nyinvesteringar och effektiviseringar av befintliga anläggningar och processer.

Det kommer alltså att pågå många hundra projekt samtidigt i en stor koncern. En del av dessa projekt strävar efter att uppnå effekter på marknaden eller tillgodose kundbehov. Andra ska säkerställa leveranssäkerhet eller sänka kostnader. Gemensamt för dem alla är att de är investeringar förknippade med risk. Oförutsedda händelser kommer att uppstå och problem måste lösas utan att projekten tappar fart och potentialen går förlorade. Är det då möjligt för en koncern-VD att skapa sig en aktuell överblick över allt pågående utvecklingsarbete i syfte att kunna agera när kritiska situationer uppstår? Svaret är ja. Har du infört Puls i koncernen är det inte ens speciellt svårt att koppla ihop alla delar.

Tänk dig ett koncern med ett flertal utvecklingscenter runt om i världen. Varje sådant center har ett pulsrum där strategiskt och operativt arbete inom utvecklingscentret koordineras. Där hålls dagliga pulsmöten för att koordinera och driva det strategiska arbetet framåt, liksom för att driva projekten framåt inom denna strategiska design. Här samlas information inte bara om det tekniska utvecklingsarbetet, utan också om kunder, marknad och leveransläge.

Pulsrummet i din hand

Koppla in en kamera på i varje pulsrum. Nu kan VD ha ”pulsrummet i sin hand”. Varje site-chef kan använda informationen i pulsrummet för att visa övergripande status för strategiskt och operationellt arbete. Möten kan hållas på distans för täta avstämningar. Beslut kan nu tas på koncernnivå med aktuell information i realtid.

Vilka fördelar kan detta ge koncernen? För det första kan VD ha örat mot marken. Förändringar som påverkar strategier och investeringar kan snabbt identifieras och åtgärder vidtas. Hos utvecklingsenheterna samlas inte bara aktuell information om ny teknik, utan också om viktiga kunder, leveransläge och nya möjligheter på marknaden. Tillsammans bildar denna information en kaskad av följdverkningar och beslut.

För det andra bildas en effektiv beslutskedja som snabbt och till låg kostnad kan föra behov och beslut upp till koncernnivå och ner till enskilda utvecklare. Koncernen kan därmed bli agil, dvs. den kan agera snabbt på förändringar i omvärlden. Att kunna agera snabbare än sina konkurrenter ger ett stort affärsmässigt försprång.

Är det scenario som jag målat upp en utopi, något som kan realiseras först i en avlägsen framtid? Nej, allt detta kan du göra redan idag. Tekniken som krävs för att koppla upp kameror mot en surfplatta finns redan. Med Puls implementerad i alla dina utvecklingsenheter är du bara ett klick ifrån att ha hela utvecklingsverksamheten i din hand.

Relaterade inlägg

Uppskatta tid och kostnad Uppskatta tid och kostnad är en gissningslek. Det betyder inte att det är omöjligt göra bra uppskattningar. Bara man förstår att det är en lek.  ...
Att förnya ett företag Att förnya ett företag är en känd utmaning. Byråkratiska ansatser behöver ersättas eller kompletteras med en organisk  ansats där lärande är utgångspu...
Aktivitetsbaserade kontor: för innovation och kuns... Aktivitetsbaserade kontor är utformade för det arbete som äger rum ska vara så effektivt som möjligt. Tidigare har lokalerna utformats för att spa...

Lämna ett svar