Agil Organisering med Puls

Agil Organisering med Puls

Agil Organisering med Puls, uppföljaren till den prisbelönta boken Agil Multiprojektledning med Puls är här. Äntligen!

Boken finns nu i lager för omedelbar leverans.

Agil Organisering med Puls är den tredje delen i serien Innovativ Produktutveckling. Följande böcker ingår:

Agil Projektledning med Puls Agil Projektledning med Puls som riktar sig till alla som arbetar i projekt och uppdrag.
Agil Multiprojektledning med Puls Agil Multiprojektledning med Puls som diskuterar portföljledning, produktledning och resursledning.
Agil Organisering med Puls som riktar sig till ledning och andra som arbetar med organisationsutveckling. Här beskrivs grunderna för en agil organisation.

Agil Organisering med Puls

I boken beskrivs hur pulsmöten används som utgångspunkt för att definiera en organisation för alla typer av kunskapsarbete. Exemplen är från FoU.

Nätverket av pulsmöten bildar en teknologisk struktur som utgör grunden för den sociala strukturen, där människor i olika konstellationer kan samverka. Vi kallar detta för socioteknik. Det blir en hög organiseringsgrad vilket leder till hög sannolikhet för värdeskapande arbete.

Den agila organisationen är hemligheten med hur företag med Puls kan genomföra komplexa utvecklingsprojekt på månader istället för år. Samtidigt som de lyckas öka lönsamheten i de produkter som utvecklas.

Från bokens baksida

Ett företags tillväxt och lönsamhet beror till stor del på vilka produkter det kan erbjuda. Nya produkter med innovativa och attraktiva lösningar kan på kort tid förändra en marknad i grunden. Det gör att kraven på utvecklingsverksamheten ökar, när förändringstakt och komplexitet i omvärlden stiger. Det räcker inte längre med att utveckla produkter, det gäller också att skapa och utnyttja nya möjligheter i ett högt tempo.

Vilka egenskaper hos en verksamhet främjar anpassning till ändrade förutsättningar? Vilka mekanismer styr hur en organisation omvandlar sina resurser till värdeskapande arbete? Hur skapas en kreativ förmåga som kan leda fram till innovationer? Kort sagt, hur ska en kunskapsdriven verksamhet organiseras för att bli framgångsrik?

Boken behandlar de grundläggande mekanismer som styr effektivitet och produktivitet. Slutsatserna vilar på fysikaliska teorier för komplexa system. Förståelsen för att det finns ett samband mellan fysik och arbetseffektivitet har under senare år medfört ett paradigmskifte inom organisationsteorin.
Baserat på teorierna presenteras en organisationsstruktur uppbyggd som ett nätverk av pulsmöten. Till denna struktur kopplas visuella arbetsmetoder som främjar samarbete och mångfald i självorganiserande team. Visualisering av resultat, problem, planer, beslut och aktuellt läge i ett gemensamt pulsrum skapar mönster, som används för att ta dagliga beslut och för att kanalisera företagets ansträngningar i önskad riktning.

Agil Organisering med Puls är en omarbetad version av Dynamik på osäkerhetens arena från 2011 (ISBN 978-91-633-9192-7).

 

Lämna ett svar