Jennie Malker, AkzoNobel, om Åkroken Science Park

I filmen sitter Jennie Malker (utvecklingschef på Akzo Nobel)  i Expancels Pulsrum och berättar om Åkroken Science Park.

Åkroken är kanske inte lika känt som Mjärdevi eller Ideon, men är mycket viktig för företagen i Sundsvall med omnejd.

Pulsrummet på Expancel är baserat på Parmaturs Puls. Där finns det pulstavlor för dels operativt arbete i projekt och uppdrag, dels strategiskt arbete.

I filmen skymtar tre stycken projektpulstavlor som är i användning. En av tavlorna är bakom Jennie Malker när hon berättar om hur Åkroken bidrar till deras utveckling (0:16) och två andra i ett kort klipp (1:18). Uppdrsgspulstavlan är aldrig i bild.

De strategiska tavlorna skymtar tidigt i filmen (0:09-0:13). Längst till vänster i bild syns portföljpulstavlan, där ledningen visualiserar sitt arbete och har sina pulsmöten. Till höger sitter produktpulstavlan varifrån arbetet med den strategiska produktledningen drivs.

Det pågår en förstudie (0:20). Enligt Puls är det alltid någon eller några från produktteamet som leder arbetet med förstudier. Ibland gör de själva allt arbete. Andra gånger lånar de in utvecklingsresurser som hjälp.

I slutet av filmen, när Jennie är på väg att lämna pulsrummet, skymtar metodpulstavlan till vänster. På den tavlan sitter alla rutiner som Expancel använder för att styrninga sitt utvecklingsarbete. Tavlan innehåller alltså hela ledningssystemet för R&D.

De pulstavlor som inte är i bild är uppdragspulstavlan och resurspulstavlan.

Puls utgår från en organisationsstruktur baserad på arenor (pulsmöten och workshops) där människor möts. Denna agila struktur ersätter den gamla strukturen som varit baserad på relationer mellan människor, och som inte fungerar.

Centralt i en arenabaserad organisationsstruktur är de arenor på vilka beslut formellt fattas. Ett organisationsschema för Puls visar hur de olika pulsmötena interagerar. Ett sådant organisationsschema hänger längst ner på metodpulstavlan.

Arenabaserad organisationsstruktur.
Ett litet (och kraftigt förenklat) exempel på hur ett organisationsschema i Puls kan se ut.

Pulsrummet är mycket viktigt i Puls. Men tillgång till andra interna arenor för interaktion mellan människor, såsom teamarbete, workshops och demonstrationer är också viktiga.

Att ha tillgång till externa arenor för samverkan med andra aktörer är också en framgångsfaktor. Och det är detta Jennie berättar om i filmen – Åkroken Science Park.

Relaterade inlägg

Pulsmöten i sjukvården Pulsmöten i sjukvården, kan detta vara början till en reform av arbetsformerna? Kan sjukvården bli mer decentraliserad? Jag hittade en notis på Skå...
Iterativt arbete i större nätverk Iterativt arbete i större nätverk behöver visualisering för att kunna fungera. I produktionen används kanban, i kontorsarbete pulstavlor och pulsr...
Agilt strategiarbete – att arbeta i intellig... Agilt strategiarbete är att kunna agera fort. Att vara snabbare än sina konkurrenter är en framgångsfaktor. Snabbhet är att äga marknaden.  ...

Kommentera