Vinsten med kortare ledtider

Alfa och Beta - Vinsten med kortare ledtider

Vad är vinsten med kortare ledtider, egentligen? Varför ändra det arbetssätt som fungerat bra i många år? Detta är bra frågor. Och det finns ett bra svar. Överlevnad. 

Flera svar, men ett spelar störst roll

Det finns flera vinster med att ha korta ledtider i allt som ett företag gör. Korta ledtider minskar osäkerheten vilket sänker kostnaderna och höjer kvaliteten på resultatet. Korta ledtider ger också snabbare återkoppling, vilket ökar lärandet i organisationen.

Korta ledtider är kopplat till att vara agil. I mitt förra inlägg skrev jag om praktiska tips för multiprojektledning och ledtider.

Den största vinsten med kortare ledtider kommer från att kunna korta sina utvecklingscykler och sätta uppdaterade produkter på marknaden oftare. Detta måste kombineras med kundanalyser och liknande som gör att företaget får återkoppling på från kunderna hur väl nuvarande produkterna svarar mot kundbehoven.

Det finns alltid kundbehov produkten inte löser, eller löser på ett dåligt sätt. När säljarna klagar på att produkten är för dyr och kostnaden måste ner är det inte ett prisproblem. Vad de egentligen säger är att produkten kostar mer än vad den är värd för kunden. En lösning är att sänka kostnaden. Och en viss mängd uppdrag och projekt för kostnadssänkningar bör alla företag ha. Men det centrala budskapet är att det saknas funktioner i den nuvarande produkten som kunden behöver, och skulle vilja betala för.

När det finns rutiner för kontinuerliga kundanalyser och omvandling av dessa till strategiska planer, exempelvis genom ett produktteam och en pulsorganisation, finns de grundläggande förutsättningarna på plats för att på allvar korta utvecklingscyklerna.

Då finns också förutsättningarna för att göra livet besvärligt för konkurrenterna. Jag ska nu ge ett exempel på vad som kan komma att hända.

Alfa och Beta

Antag att det från början finns två stora och relativt jämbördiga företag, Alfa och Beta, som konkurrerar på marknaden. Med utvecklingscykler på drygt 1½ år från projektstart har företagen hittills lanserat nya produktgenerationer vartannat år. Se bilden högst upp.

Däremellan har de introducerat flera modelluppgraderingar. Samtidigt har de kunnat sänka priset eftersom tillverkningskostnaden har sjunkit till följd av ökad volym. Fram tills nu har de båda företagen följts åt, både vad det gäller kostnader och priser.

Våren 2017 bestämmer sig företaget Alfa för att ta språnget och införa Puls. De lyckas korta utvecklingstiden med 6 månader och kan lansera sin nästa generation (G3) sommaren 2018, ett halvt år före konkurrenten Beta.

Med en mer avancerad produkt kan nu Alfa få ut ett högre pris. Ett halvt år senare kommer företaget Beta som planerat med sin nästa generation (G3), men lyckas då inte återta sin traditionella marknadsandel. Konsekvensen för Beta blir att volymen stiger långsammare än normalt varpå tillverkningskostnaderna slutar sjunka.

Företaget Alfa lanserar ånyo sin nästa generation (G4) efter 12 månader i årsskiftet 2019/2020. Återigen kan de ta ut ett högre pris, men väljer istället att kapa åt sig marknadsandelar. Nu är Beta inte bara efter sin konkurrent rent tekniskt, de har också hamnat i ett besvärligt läge till följd av en Alfas aggressiva prissättning. Även om Beta i sin tur slår tillbaka med sänkta priser och aggressiv marknadsföring, kan de inte hindra att deras marknadsposition gradvis försvagas. Beta har nu hamnat i ett ännu besvärligare kostnadsläge.

Alfa kopplar greppet

Beta försöker med sin nästa produktgeneration (G4) hämta igen det tekniska försprång som Alfa har fått. De satsar hårt på att få fram en mer innovativ produkt. Tyvärr blir lanseringen ingen framgång. Alfa har nämligen växlat upp sin utvecklingsprestanda ytterligare genom att korta ledtiderna för inköp och test under utvecklingsprojektet. De kan nu lansera sin nästa generation (G5) på 6 månader, samtidigt som Beta lanserar sin G4. I årsskiftet 2020/2021 är Beta en hel generation efter Alfa.

Beta har nu inget annat val än att accelerera utvecklingen av sin nästa generation. Men Beta saknar den principer och metoder som krävas. Pressen i företaget blir istället hög och Beta förlorar kontrollen över sina kostnader. Samtidigt har Beta problem med den förra produktgenerationen (G4). Delar av de resurser som skulle ha behövts för utveckling av G5 måste styras om till att åtgärda problem med produkter på marknaden. Den nya produkten (G5) blir dyr och Beta lyckas inte fullt ut nå en utvecklingstid på ett år, som de hade hoppats på. Samtidigt har Alfa återigen utvecklat sin nästa generation (G6) på sex månader och kommer först till marknaden igen.

Beta förlorar ytterligare marknadsandelar och marginalerna sjunker snabbt. Betas nya produktgeneration har många kvalitetsbrister till följd av den pressade utvecklingen och blir ett finansiellt fiasko.

Och vinnaren är ….

Alfas förmåga att ta nya produktgenerationer till marknaden betydligt snabbare än sin huvudkonkurrent har på knappt 5 år radikalt förändrat förutsättningarna i branschen. Beta har tvingats spela ett spel som de inte var mogna för. Beta står nu på ruinens brant.

Den kortare utvecklingstiden har gett Alfa tre avgörande konkurrensfördelar.

För det första kan Alfa starta utvecklingen närmare introduktionsdatum, vilket gör att de sitter med färskare information om kunder och teknik och kan matcha kundernas behov bättre.

För det andra kan Alfa utnyttja de senaste teknikerna och ta dessa snabbare till marknaden, vilket lämnar konkurrenterna på efterkälken. Över tiden kommer den skillnaden att öka alltmer.

För det tredje gör övertaget att Alfa kan välja mellan att öka priset för att förbättra marginalerna eller ta marknadsandelar för att öka volymen och sänkte kostnaderna. Alfa kan också successivt dra fördelen av en snabbare kunskapsuppbyggnad som gör att de avlägsnar sig från sin konkurrent i en allt snabbare takt. Detta l gör det också möjligt för dem att reducera sina kostnader allt snabbare.

Exemplet med vad som skulle kunna hända med Alfa och Beta är fiktivt. Men det är baserat på vad vi ser hända när ett företag inför Puls.

Vinsten med kortare ledtider – att överleva

I grund och botten handlar företagande inte om att maximera vinsten. Det handlar om att överleva. Att vara mera agila än konkurrenterna innebär över tid ett informationsövertag. Det är vad Alfa i exemplet får genom sina allt kortare utvecklingscykler.

Exemplet med Alfa och Beta är hämtat ur boken Agil Multiprojektledning med Puls.

Relaterade inlägg

Avsluta projekt i tid med Puls Att avsluta projekt i tid. Synk-plan med magneter. Gröna magneter markerar klart, gula magneter att arbete pågår. Att starta projekt på ett bra sä...
Tips för multiprojektledning som gör en verksamhet... I den här artikeln ska jag ge 6 praktiska tips för multiprojektledning som gör en verksamhet agil. Vi behöver vara agila för att kunna anpassa ...
Littles lag Littles lag säger att det finns ett samband mellan antalet förekomster i ett system (P), genomflödet genom systemet (G) och genomsnittlig tid en förek...

Lämna ett svar