Problemet med västvärldens ekonomi

Problemet med västvärldens ekonomi - nya idéer kräver fantasi och kreativitet Vad är problemet med västvärldens ekonomi? Arbetstillfällen försvinner och utanförskapet ökar.

De senaste veckorna har den ekonomiska kräftgången i Europa och Amerika uppmärksammas av såväl forskare som journalister. Stefan Fölster skrev en debattartikel i Dagens Industri den 10/9 att den svenska industriproduktionen fallit med 10% de senaste 5 åren.  På ledarplats dagen efter i samma tidning diskuterades detta i en ledare kallad Defensiva storbolag kväver innovationer. I ledaren refererades bl.a. till en artikel i The New York Review of Books kallad What Is Wrong with the West’s Economies? av Edmund Phelps.

Att svensk industri har problem har jag skrivit om tidigare, bl.a. i Sverige tappar exportandelar  samt i Innovationerna minskar. I den sistnämnda tar jag upp en studie av Karolin Sjöö om fallande innovationer i Sverige sedan 1980-talet. I artikeln Whats Wrong … tar Phelps samma problemställning men för hela västvärlden. I korthet menar Phelps att vi kraftigt förändrat vår attityd till innovationer och förändringar jämfört med tidigare. I synnerhet under 1800-talet fanns en stor entusiasm för att hitta nya lösningar på gamla problem. Då kunde entreprenörer och ingenjörer som George Stephenson utveckla helt nya transportlösningar (järnvägen) som kom att förändra världen i grunden.

Stephenson var född av fattiga föräldrar och saknade all slags utbildning. Men han var en duktig uppfinnare som snabbt backades upp av investerare och politiker. Hans största bedrift var kanske att han lyckades bygga den första järnvägslinjen i världen. Den dubbelspåriga linjen som går mellan Liverpool och Manchester. Stephensom liksom mängder med entreprenörer och ingenjörer kunde åstadkomma enorma förändringar. Trots att de inte var en del av eliten. Många var inte ens läskunniga. Men det fanns förstås välutbildade personer som åstadkom mycket. Matematikern och statistikern Florence Nightingale kunde genom sin forskning förändra sjukvården i grunden. Hennes förslag kom att accepteras trots att hon var kvinna i ett helt mansdominerade samhälle.

Som Phelps påpekar är denna typ av innovationer och förändringar ovanliga idag. Dagens samhälle och det sätt det beskrivs på utgår från en maskinsyn där människor förväntas vara robotar som agerar enligt ett program. De är kuggar i maskineriet. När dessa robotar har semester förväntas de ”ladda batterierna”. Att föreställa sig nya lösningar anses nästan opassande. Phelps visar med statistik att Amerika började tappa sin innovationshöjd på 1960-talet. Europa följde efter några årtionden senare. Detta är helt överensstämmande med Karolin Sjöös resultat.

Problemet med en ekonomi i förfall är att utanförskapet ökar påpekar Phelps. Enklare arbeten försvinner genom globaliseringen och produktivitetsförbättringar. Inga nya tillkommer. Det är alltså bristen på innovationer och förändring som leder till brist på enklare arbeten. Det så ofta hajpade Silicon Valley svarar enbart för 3% av Amerikas ekonomi. Det är inte för mycket av Silico Valley utan för lite. Trots bristen på innovationer och förändring så är många ändå störda på ”allt” nytt som kommer från företag som Apple. Så vad är det som orsakar denna förändringsobenäget? Phelps har inte svaret. Ken Robinson har däremot ett förslag till svar. Vi behöver kreativitet och fantasi för att kunna föreställa oss nya saker, säger Robinson. Alla har detta som barn. Men vart tar kreativiteten vägen sedan? Vuxna verkar inte ha den säger Robinson och Phelps håller med. Vi utbildas ut ur den, säger Robinson. Det är intressant att notera att länder som hårdsatsats på utbildning inom vetenskap, teknik och matematik inte har fått fler innovationer.

Jag tror vi är en produkt det samhälle vi själva skapar. Detta gäller vare sig vi talar om Sverige som ett samhälle eller ett företag. Vår syn på ett samhälle utgår från en maskinsyn. Alla maskiner vi dagligen använder har lurat oss att tro att hela världen är ett enda stort maskineri, där vi alla har förutbestämda uppgifter likt kugghjul. För att bryta oss fria från denna syn behöver vi acceptera att sociala system behöver vara dynamiska (agila) för att kunna anpassa sig till förändrade förhållande. Stillastående är inte en valbar möjlighet. Brist på anpassning i form av innovationer leder till en ekonomi i förfall. Det leder till utanförskap som i sin tur leder till kriminalitet och  sociala oro.

Det är dags för innovationer och förändringar i hur vi organiserar samhälle och företag.

Relaterade inlägg

Innovationer skapas genom nätverk Innovationer äger rum i nyskapade nätverk. En innovation är att göra något på ett nytt sätt, att bryta mönster.  Svaret på frågan varför Puls under...
Fraktala organisationer Fraktala organisationer är betydligt snabbare än en hierarkisk organisation, eftersom det är kortare väg genom nätverket. Fraktaler har blivit kända ...
Ken Robinson Out of Our minds – recension Out of Our Minds: learning to be creative är en bok av Sir Ken Robinsons. Många har stött på Robinson via TED eller Youtube. Hans TED-tal från 2006, "...

Lämna ett svar