Pulsmöten är korta, effektiva och roliga

Pulsmöten är korta dagliga stå-upp-möten, där ett team planerar och styr sitt arbete med hjälp av en pulstavla. Pulsmöten är roligare och ger mer effekt.

Pulsmöten med visuell planering och jidoka

Pulsmöten för planering och styrning

Pulsmöten är ett sätt att planera, organisera och styra en verksamhet. Genom att använda pulsmöten istället för traditionella ledningsfilosofier drar vinytta av den mångfald och den osäkerhet som finns i en verksamhet.

Pulsmöten bygger på lean principerna visuell planering och feltolerans (jidoka). Ett pulsmöte använder alltid en pulstavla.

Traditionell planering blir en skrivbordsprodukt, som skapar administrativt arbete men ger litet eller inget värde, eftersom vi inte kan prognostisera framtiden. Visuell styrning däremot innebär att teamet dynamiskt planerar sin verksamhet utifrån aktuell situation.

På pulstavlorna använder vi aktivitetsfönster där notislappar visualiserar flödet ”att göra – pågår – klart”. I Puls sätter vi också gränser för hur mycket arbete som tillåts pågå samtidigt. Bland annat begränsar vi antal projekt, uppdrag, delresultat och aktiviteter som pågår samtidigt. 

Feltolerans (jidoka) innebär att vi har metoder som gör att projekt och team kan ta emot och hantera oväntade händelser som fjärilseffekten ger upphov till. Med dessa metoder etablerar vi  motståndskraft och återhämtningsförmåga för alla typer av problem och oväntade händelser.

Avsaknad av feltolerans kan ge upphov till beslutsångest, stress och konflikter. Men oftast leder brist på feltolerans till långa ledtider i arbetet.

I puls använder vi mål och planer, men de är ”öppna”, det vill säga de finns där och de gäller men vi har möjligheten att förhålla sig till dem via nätverket av pulsmöten. Eftersom beslutsflödet genom nätverket av pulsmöten ständigt är i arbete så kan motsägelser eller uppkomna problem lösas inom loppet av några timmar eller dagar.

I Puls använder bland annat ledningsgruppen, produktledningen, resursledningen, uppdragsledningen och utvecklingsprojekten pulsmöten (se exempel här). Pulsmöten kan också användas för andra områden som offerthantering och beredning.

Pulsmöten ersätter andra möten

Pulsmöten ersätter många andra möten. Det är allt från ledningsgruppsmöten till projektmöten.

Ett pulsmöte hålls stående framför en tavla med visualiserad information och är sällan längre än 15-20 minuter. Trots att mötesfrekvensen är hög kan tiden som vi tillbringar på möten därmed minskas rejält.

Slutligen: pulsmöten upplevs av de allra flesta som något mycket positivt. 

Relaterade inlägg

Nytt kursutbud Vi har uppdaterat vårt kursutbud för att passa dagens situation där de flesta företag och organisationer arbetar agilt eller lean i någon form.  M...
Multiteam modellen, en organisationsform för innov... Multiteam modellen, en organisationsform för innovativa företag. Vad är felet med vår ekonomi, frågade Edmund Phelps för ett par år sedan i en ...
Visuell styrning mellan flera utvecklingsenheter Visuell styrning är ett decentraliserat arbetssätt där team- och projektdeltagare själva planerar och styr sitt arbete. Det krävs närvaro, men närvaro...

Lämna ett svar