Pulsmöten i sjukvården

Pulsmöten i sjukvården, kan detta vara början till en reform av arbetsformerna? Kan sjukvården bli mer decentraliserad?

Jag hittade en notis på Skånes universitetssjukhus hemsida om att man har börjat arbeta med Pulsmöten. Intressant att notera är att man med dagliga pulsmöten har fått upp genomströmningen av patienter.

Beskrivningen av pulsmöten i sjukvården följer det vanliga upplägget. Man ska pulsmöten varje dag och alla ska delta. Mötena ska vara korta och man samlas stående fram en tavla. Agendan består av fyra punkter: ” Hur gick det igår? Håller vi planen? Hur ser dagens planering ut? Behövs det några korrigeringar?”.

Pulstavlan ska vara så utformad att den fungerar som ”dokumentation” enligt instruktionen på hemsidan. Detta kräver visuell styrning, men det saknas tips för hur detta praktiskt ska lösas. Att få till visuell styrning är svårt, här saknas en viktig sak i beskrivningen.

Jag får intrycket av beskrivningen att man inte förstår att visuell styrning via pulsmöten innebär en organisationsförändring. Att man byter ut chefsstyrning eller planerad styrning till en decentraliserad styrningsmodell. Det saknas beskrivning för hur visuell styrning ska gå till och det finns inte någon beskrivning för hur problem ska hanteras. Men satsningen hos Skånes universitetssjukhus är spännande!

Pulsmöten verkar vara en del av sjukhusets lean-satsning, mer finns att läsa här.

Relaterade inlägg

Agilt strategiarbete – att arbeta i intellig... Agilt strategiarbete är att kunna agera fort. Att vara snabbare än sina konkurrenter är en framgångsfaktor. Snabbhet är att äga marknaden.  ...
Visuell beslutsstruktur Visuell beslutsstruktur är grunden i en agil nätverksorganisation. Organisationen görs visuell genom att nätverket av pulsmöten samlas i pulsrumme...
Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i... Agil nätverksorganisation är ett nytt sätt organisera en verksamhet på. En agil nätverksorganisation kan hantera komplexa ärenden i högt tempo. Und...

Kommentera