Pulstavla för visuell styrning och jidoka

Pulstavla för projekt

En pulstavla är ett verktyg för att åstadkomma visuell styrning och jidoka (lean). Pulstavlor har liknande uppbyggnad med olika innehåll beroende på behov.

Olika pulstavlor

Grunden i Puls är pulsmöten och pulstavlor. En pulstavla är ett verktyg för att åstadkomma visuell styrning och jidoka (lean). Vi använder många varianter av pulstavlor för olika användningsområden. Pulstavlorna kan grovt delas in i två grupper: operativa och strategiska.

Operativ pulstavla

Bilden oven föreställer en projektpulstavla. Tavlan kan vara uppställd för ett produktutvecklingsprojekt, men det kan lika gärna vara marknadsutvecklingsprojekt, anläggningsprojekt, IT-projekt, utredningsprojekt eller något annat projekt. Det kan också finns pulstavlor för uppdragshantering.

I klassisk projektledning används ett push-tänkande, där projektledaren gör en plan som definierar vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det.

I Puls har vi löskopplat planen (målbild och synkroniseringsplan) från styrningen. Visuell styrning kallas också pull vilket innebär att vi agerar på det som sker utifrån den verkliga situationen. I bilden ovan sker den dagliga styrningen i aktivitetsfönstret (att göra, pågår, klart).

När en uppgift ska göras och vem som ska göra den bestäms av projektets verkliga status. I Puls är det projektdeltagarna som utarbetar planerna tillsammans. Detta för att de ska förstå vad som ska uppnås och komma överens om hur det ska gå till.

Det är också projektdeltagarna som flyttar lappar i aktivitetsfönstret, det vill säga de väljer tillsammans vem som ska göra vad och när. Detta är en nyckel till det höga tempo som pulsprojekt kan hålla.

En annan viktig komponent är jidoka, som innebär att projektgruppen snabbt kan upptäcka och hantera problem och avvikelser, vilket vi har implementerat med problemlappar och rutiner kring detta. När ett problem uppstått flaggas detta med en notislapp. I första hand försöker projektgruppen själva lösa problemet vilket genererar röda lappar i aktivitetsfönstret. Om gruppen behöver hjälp, till exempel om projektets resultat riskerar att hamna utanför målen eller om resurserna inte räcker till, tar projektledaren upp problemet på veckans programpulsmöte där alla projektledarna samlas tillsammans med programchefen från produktteamet (se nedan).

Vi har som mål att ett problem som flaggats upp av projekten ska kunna hanteras av beslutsstrukturen inom 24 timmar, även om beslutet måste tas av VD.

Strategisk pulstavla

Projekt är en sätt att förverkliga en strategi. Eftersom tempot i projekten är så mycket högre med Puls – ofta avslutas och startas ett projekt i månaden – så måste det strategiska arbetet hänga med i samma tempo. Därför bedrivs strategiarbetet också med Puls.

Det strategiska arbetet leds från produktteamet som gör analyser och förstudier för att vaska fram lämpliga projektkandidater. Produktteamet har sina dagliga pulsmöten för sitt arbete. De som startar och avslutar projekten är portföljteamet på sina pulsmöten.

I en agil nätverksorganisation, som formas av pulsmötena, finns åtminstone åtta olika typer av pulstavlor och pulsmöten som är kopplade till varandra. Tre av dem är strategiska.

Alla team och pulsmöten har ett gemensamt: det är samspelet och interaktionen mellan människor som skapar den höga produktiviteten och kvaliteten. Pulstavlorna är verktyget som göra detta möjligt. För att få bästa samverkan mellan olika pulsmöten samlas alla pulstavlor i ett pulsrum.

I böckerna Agil Projektledning med Puls och Agil Multiprojektledning med Puls finns en utförlig beskrivning av pulstavlor och pulsmöten. Böckerna kan användas tillsammans med modellen Agile Pulse.

Ställ gärna frågor nedan eller i forumet om pulstavlor.

Relaterade inlägg

Toyotas obeya, ett hemligt rum Toyotas obeya är ett nytt sätt att organisera en verksamhet på. Man utgår från hur människor interagerar och bygger ett rum som stödjer arbetet. Id...
Sverige tappar exportandelar Sverige tappar exportandelar rapporterar Business Sweden. Detta kan vara resultatet av svenska teknikföretag är allt för introverta. Svenskt näring...
Pulsmöten är korta, effektiva och roliga Pulsmöten är korta dagliga stå-upp-möten, där ett team planerar och styr sitt arbete med hjälp av en pulstavla. Pulsmöten är roligare och ger mer effe...

Lämna ett svar