Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer

Inforande-av-puls

Den bästa sättet skapa tvärfunktionellt arbete är med hjälp av en fraktal, skalfritt, nätverk. En sådan organisation blir snabbrörlig, agil.

Tvärfunktionellt arbete – som projekt, scrum och ledningsgrupper – har idag blivit naturliga inslag i de flesta verksamheter. Så var dock inte arbetet organiserat när jag började min första anställning i början på 80-talet. Då sköttes samverkan mellan olika funktioner av chefer, det var inte ens självklart att ingenjörer i samma funktion pratade arbete med varandra. Men redan då var komplexiteten i arbetsuppgifterna så stor att cheferna inte längre förmådde sköta samverkan på ett effektivt sätt. Lösningen kom att bli projekt.

Tvärfunktionellt arbete och utmaningen med decentralisering

Det finns ett talesätt som säger att ”gårdagens lösningar är dagens problem”. Projekt medförde snabbare och mer effektiv kommunikation mellan olika grupper som konstruktion, inköp, marknad och produktion. Men samtidigt tappade cheferna inflytande och insyn i vad som pågick. Dagens problem ser vi i de analyser som vi har gjort hos en stor mängd företag: överbelastning för att man drar igång för många projekt och ärenden samtidigt, otydlighet i hur beslut ska fattas, otydlighet om vilka resultat som egentligen ska uppnås.

De projektmodeller som fanns på 1990-talet var uppbyggda runt standardiserade arbetsprocesser och ”push”-planering. Detta skapade mer problem än det löste. Varje projekt är mer eller mindre unikt och behöver kunna skapa sina situationsbundna arbetsformer. Projekt blir också mångfalt mer effektivt om man använder visuell styrning, dvs ”pull”. Det som projektmodellerna inte sade något om var hur nätverket mellan människor skulle se ut. Nätverken blev slumpmässiga, något som gör dem otillförlitliga och ineffektiva. Men denna typ av nätverk var de enda kända fram till millennieskiftet. Då upptäcktes ”small world” nätverk och skalfria nätverk vilket ändrade allt.

Agila nätverksorganisationer

 

Ett skalfritt nätverk är för det mesta av typen ”small world”, vilket innebär att avstånden är korta mellan människor. Detta oavsett funktion eller position. Vi skapar ”small world” nätverk genom införa Puls som en agil nätverksorganisation.

Ett problem i Puls är aldrig mer än 2 – 3 steg (pulsmöten) från VD. Ett skalfritt nätverk är fraktalt, vilket innebär att det ser likadant ut överallt. Det gör det enkelt att anpassa nätverket utifrån behoven. Ett nytt projekt läggs in som en ny nod i nätverket, när projektet är klart tas noden bort. På samma sätt kan vilken typ av nod som helst läggas till och tas bort utan några påfrestande organisationsförändringar.

De noder vi definierar är olika typer av pulsmöten som bygger upp permanenta och temporära institutioner. Nätverket utgörs av den samverkan som sker mellan de olika pulsmötena när behov, beslut och resultat flödar dem emellan. Det skapas ett tvärfunktionellt arbete. Via ett nätverk av pulsmöten etableras en ny formell organisation med högre effektivitet, kortare ledtider och snabbare inlärning – vi kallar detta för en agil nätverksorganisation (Agile Network Organisation).

 

Lämna ett svar